“Hondenpoepbeleid ,trap er niet zo maar in”

Wethouder test hondenpoepzuiger
Wethouder test hondenpoepzuiger

Hondenpoep , en met name in de bebouwde kom, is een van de grootste ergernissen van onze inwoners . Om dit probleem aan te pakken kiest wethouder Gerritsen in eerste instantie voor een positieve aanpak. Zo komen er meer afvalbakken en worden deze beter verspreid. Waar mogelijk worden nieuwe hondenspeelplaatsen gerealiseerd. Als deze aanpak niet helpt komt er een opruimplicht en zal er streng worden gehandhaafd. Ik ben van mening dat hondenbelasting nog steeds een melkkoe is voor de gemeente waar de hondenbezitter in de voorzieningen niets voor terug ziet. Dus er mag best wel een tandje bij met bijv. het verstrekken van poepzakjes en de realisatie van uitlaatstroken met afvalbakken en de aanschaf van een hondenpoepzuiger behoort ook tot de mogelijkheden.

Groene Ideeënstorm en selectief maaien

40 % korting
Er is € 56.250,- te besteden aan groenprojecten mét inwoners en bedrijven. Het doel is om inwoners mede de openbare ruimte te laten beheren. Er zijn 60 ideeën ingeleverd voor een verzorgde en groene omgeving. Hieronder een aantal opvallende ideeën :

• Vergroenen van entree Opheusden (met aanzien van laanbomencentrum)
• Moes- pluk- eetplek voor de buurt.
• Dijkvakken langs Waalbanddijk laten begrazen door bijvoorbeeld schapen en oudhollandse rassen (fruit)bomen planten om zo de identiteit van (de dijk bij) IJzendoorn te versterken.

Een projectgroep gaat de initiatieven beoordelen . Het project moet voor een belangrijk deel door de inwoners zelf worden uitgevoerd. Het moet draagvlak hebben in de buurt en de bijdrage moet in verhouding staan tot het totale budget. Na een voorselectie gaan de initiatiefnemers het plan uit te werken. Voor de zomer wil wethouder Gerritsen het grootste deel van de plannen in uitvoering hebben. Naast deze burgerinitiatieven wordt er gesnoeid in de groenvoorziening waarbij de korting van 40 % bij het maaien van het gras voor het gemeentehuis wel erg letterlijk is genomen.
( Zie foto )

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.