Ingrijpende bezuinigingsvoorstellen.

Omdat het college ondanks een alarmerende mei circulaire in de kadernota niet met nieuwe extra bezuinigingsvoorstellen is gekomen hebben SGP CDA en VVD besloten tot een aantal draconische bezuinigingsvoorstellen. Men verzoekt het college om bij de begroting 2016 de onderstaande voorstellen op te nemen.
•Stoppen met het bibliotheekwerk 255.335 euro en dit overlaten aan vrijwilligers en de markt.
•Het overschot van 300.000 euro op de WMO weg te bezuinigen
•Op de sportaccommodaties 200.000 euro te bezuinigen.
•75.000 euro per jaar te bezuinigen op leerlingenvervoer.
•Op jongerenwerk ,ouderenwerk inclusief Swobrik en Klaartje, en het maatschappelijk werk 200.000 euro te bezuinigen
•De Peuterspeelzalen moeten 25.000 euro inleveren
•Op interventieoverlast moet 16.000 euro per jaar worden bezuinigd.
Lees verder

PvdA in de oppositie ?

Toen de partijen hun mening moesten geven over de verregaande en omstreden motie van SGP CDA en VVD wilde Kees Veerhoek ondergetekende het woord laten voeren namens de oppositie. Ik heb Kees fijntjes laten weten dat het nog lang niet zo ver is. Wij wachten met belangstelling de voorstellen van het college af en zullen tijdens de Begrotingsraad de voorstellen kritisch opbouwend bekijken. Het college is nu aan zet.

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.