VVD wilde met steun SGP gaten schieten in begroting.

Tijdens de afgelopen raad stelde de VVD voor de OZB niet met de inflatiecorrectie verhogen en de ozb te laten dalen als een huis minder waard wordt. De SGP omarmde deze voorstellen. Dat betekend in de praktijk een gat van 60.000 euro in de begroting. De PvdA is van mening dat deze krappe begroting geen ruimte biedt voor rechtse speeltjes zonder alternatieve bezuinigingsvoorstellen. Na een vurig betoog van onze financieel specialist Lizette Elzing en een oproep van wethouder Gerritsen om het niet te doen veegde een nipte meerderheid van GB,CDA,CU en PvdA deze voorstellen van tafel.

Einde van een tijdperk.

afscheid Ton
Ton Schouten nam gisteren na 36 jaar op emotionele wijze afscheid van het raadswerk. In de toespraken van de burgemeester, Gerard Nieuwenhuis, Gonny den Hartog en Cees van Tuyl werd Ton geroemd om zijn altijd onverzettelijke rode geluid in de raad. Bevlogen, tegendraads met een enorme dossierkennis en altijd het laatste woord. Onze fractie verliest een mentor op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. In zijn afscheidswoord liet Ton weten dat een combinatie van persoonlijke omstandigheden en ergernissen in de raad hem hebben overtuigd dat hij niet meer de energie kan opbrengen om een gemotiveerd raadslid te kunnen zijn. Ton sluit niet uit nog een keer terug te komen en uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Ton overweegt burgerraadslid te worden. Wij hopen dat van harte.

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.