SGP maakt zich zorgen om Jan Woldberg

Oververhit

De SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Jan Woldberg waarin zij navraag doen waarom hij al enige tijd geen uitingen heeft gedaan via de digitale communicatiekanalen. Zij hebben een vermoeden dat hij door het politbureau is koud gesteld. Jan daarentegen heeft te kennen aangegeven dat hij kampt met een oververhitte typemachine en het dus even rustig aan doet. Hij geeft aan de bezorgdheid van de SGP, die behoort tot een van zijn trouwste lezersgroep, zeer te waarderen.

Werkzaamheden nieuwe aansluiting op N233 in volle gang

N233De werkzaamheden voor een nieuwe aansluiting op de N233/Rijnbrug bij Kesteren zijn in volle gang. De aansluiting vormt, wanneer deze gereed is, een rechtstreekse oprit van de provinciale weg N320 (Culemborg-Kesteren) op de N233 (Ochten-Veenendaal). Dit zal in de toekomst betekenen dat het verkeer uit de richting van Culemborg niet meer door de bebouwde kom van Kesteren hoeft te rijden en het verkeer daardoor meer gedoseerd op de N233 komt en de filevorming rondom de Rijnbrug beperkt wordt. De rotonde (ook wel het ‘oortje’ genoemd) in de Betuwestraatweg (N320) krijgt dus na enkele jaren uiteindelijk de afslag waarvoor deze oorspronkelijk aangelegd was.

Ter informatie: de plannen om de Rijnbrug te verbreden staan gepland voor 2018.

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.