College wil pijnpunt reorganisatie vooruit schuiven ?

Bij de vaststelling lijst van ingekomen stukken leek het er op of een van de belangrijkste pijnpunten van onze gemeente, de reorganisatie van het ambtelijk apparaat zou worden afgedaan op de college infoavond van 21 september. Tijdens de raad heb ik laten weten het onacceptabel te vinden dat een dergelijk belangrijk onderwerp onder de mat zou worden geschoven. Wij gaan niet akkoord omdat is gebleken dat we keer op keer, zonder resultaat, geld in een bodemloze put gooien. Te weten 1.4 miljoen waarbij 7 van de 9 punten niet zijn gehaald. Voor de bedrijfsvoering, die wel op orde zou zijn moeten we ook maar extra krediet ophoesten. Het wordt steeds duidelijker dat onze kleine gemeente niet in staat is om zelfstandig de broek op te houden. Hoog tijd om de bakens te verzetten en vol in te zetten op echte samenwerking in de regio Rivierenland en op te houden met de rituele dans met Over Betuwe.
Wij hebben voorgesteld deze belangrijke zaak zo snel mogelijk op de agenda van een openbare raad zetten met desnoods een extra raad waarbij we in alle openheid met elkaar kunnen discussiëren en vervolgens besluiten of we deze zaak nog nader willen laten onderzoeken door de rekenkamer of dat we dat doen via een raad-onderzoek.

Lisette Elsing ( PvdA ) maakt gehakt van financiën Wegenbeheersplan.

Tijdens de raadsvergadering waren de kritische opmerkingen van onze financieel specialist Lizette Elsing aanleiding voor de raad om dit onderwerp door te schuiven. Tijdens de raad liet Lisette weten ernstige bedenkingen te hebben bij de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel.
Hieronder de argumentatie. Lees verder Lisette Elsing ( PvdA ) maakt gehakt van financiën Wegenbeheersplan.

Convenant Jongerenraad Neder-Betuwe getekend

burgemeester wenst Richard Verwoert veel susses
De PvdA is blij dat er een einde is gekomen aan de onduidelijke situatie van de jongerenraad in Neder-Betuwe. De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een convenant wat de jongerenraad een structurele status geeft met een bijbehorend jaarlijks budget van 2.500 euro.
De jongerenraad wordt een ‘niet-formele netwerkorganisatie’.
Het convenant werd door Richard Verwoert ,voorzitter van de jongerenraad, en burgemeester Kottelenberg ondertekend. De burgemeester vertelde in zijn toespraak trots te zijn te mogen werken in een gemeente waar de raad burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. Hij complimenteerde de jongerenraad en met name haar voorzitter Richard Verwoert die vaak tegen de stroom in, heeft vastgehouden aan het doel. De burgemeester kijkt uit naar de samenwerking en riep de jongeren op vooral eigenwijs te zijn. “Deze horzelfunctie maakt ons een betere raad met nieuwe inzichten en betere besluitvorming.” Gert van Leeuwen( SGP) noemt het een heuglijk feit en stipte aan dat dit convenant heel wat discussie heeft gebracht in zijn fractie. Lees verder Convenant Jongerenraad Neder-Betuwe getekend

“Moraalridders dienen aanrecht -motie in.

Ridder Dik
De SGP diende tijdens de raadsvergadering een motie in om vrouwen met kinderen tot 12jaar te ontzien met betrekking tot de inzet op de arbeidsmarkt
Indiener Dick Waasdorp was oprecht van mening dat ik als kersverse fractievoorzitter goede sier zou gaan maken door deze “linkse SGP motie” te steunen. Op het oog een sympathieke motie maar helemaal in de lijn van de SGP om vrouwen zo lang mogelijk thuis te houden waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt nul zijn. Sgp, cda en vvd zetten alleenstaande ouders in de bijstand voor de rest van hun leven buiten spel. Lees verder “Moraalridders dienen aanrecht -motie in.