Niet roomser als de paus.

paus
De gemeenten in Rivierenland hebben afgesproken te onderzoeken hoe er kan worden bespaard op het bibliotheekwerk in Rivierenland. De meerderheid van onze raad wil gaan bezuinigen en is akkoord gegaan met een onderzoek. Het lijkt er op dat dit onderzoek niet voor de begroting van 2017 is afgerond. Het CDA bij monde van Ton Keuken vraagt zich op Facebook af wat onze gemeente gaat doen. Beste Ton samen uit samen thuis met onze buurgemeenten als dit onderzoek wat meer tijd nodig heeft. We moeten niet Roomser zijn dan de paus.

Kom op de koffie bij Vincent

op de koffie komen
Vincent liet mij vanmiddag bij de Neder Betuwecup weten dat hij klachten had gekregen dat hij niet toegankelijk zou zijn en werd zelfs op Facebook voor regent uitgemaakt. Vincent trekt zich deze kritiek aan en nodigt inwoners uit om eens per twee weken op de vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur uit om een bak koffie met hem te drinken , een afspraak voor max vier personen kun je maken per mail : bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl. of telefonisch 140488 en vraag naar de bestuurssecretaresse. Vincent start 16 september.
Een prima initiatief maar zou het een idee zijn om ook de andere wethouders te laten aanschuiven ?

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.