Selectief snoeien SGP

Eigen huis en tuinDe SGP wil niet snoeien op onderhoud wegen en het openbaar groen en gooit in haar bezuiniging ‘s drift bibliotheek, jongeren, ouderen en maatschappelijk werk achteloos over de schutting. De PvdA is ook overtuigd van nut en noodzaak van extra bezuinigingen en daarom zijn wij bezig met een alternatieve begroting waarbij we geen enkel heilig huisje uit de weg gaan . Gelukkig komt het CDA , gezien de uitlatingen in de sociale media , op haar schreden terug en wij verwachten dat we in het begrotingsdebat de handen op elkaar kunnen krijgen voor onze alternatieve begroting.

“ (Zorg) voorzieningen concentreren in de grote kernen” .

Lokaal Bestuur, het kwartaalblad voor Lokaal Bestuur van de PvdA, legt Lizette Elzing dit dilemma voor. Hieronder de prikkelende stelling en het commentaar van Lizette.
Jullie gemeente bestaat uit dertien verschillende dorpen en buurtschappen. In het grootste dorp is een winkelcentrum en staat een middelbare school. Tot nu toe is het beleid er altijd op gericht geweest alle dertien buurtschappen en dorpen zo goed mogelijk te bedienen, ongeacht de kleur van de coalitie. Het huidige college zegt deze lijn niet langer voort te kunnen zetten. Door toekomstige nieuwbouw en (zorg)voorzieningen in de drie grootste kernen te concentreren, ontstaat er een schaalgrote waarop het voorzieningenniveau betaalbaar blijft en overeind kan worden gehouden. De toekomstvisie is mede ondertekend door jullie eigen wethouder, de reactie uit de tien ‘gepasseerde’ kernen laat zich raden. Krijgt het college jullie steun?

Antwoord van Lizette.
In principe kiezen wij niet voor deze toekomstvisie, omdat wij de leefbaarheid in alle kernen erg belangrijk vinden. Wij vragen ons af wat “betaalbaar blijven van het voorzieningenniveau” precies inhoudt. Lees verder

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.