Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.

PvdA Neder-Betuwe


Kernpunt nu Knelpunt !? 0

Geplaatst op 15 april 2014 door Jan Woldberg

De ,Kernpunten ,waar inwoners dicht bij huis terecht kunnen met vragen over werk, zorg, welzijn en wonen zitten nu al in zwaar weer. De werkdruk is groot met als gevolg uitval van werknemers  en grote druk op de overige medewerkers. Als er niets verandert, valt te betwijfelen of de Kernpunten wel door kunnen gaan, stelt de gemeente. B&W trekken 90.000 euro uit om tijdelijk extra personeel in te kunnen zetten.

Jan Woldberg

Stress door crisis ! 0

Geplaatst op 12 april 2014 door Jan Woldberg

Buurtbemiddeling werkt

Dat concludeert de buurtbemiddeling van Elk Welzijn op basis van de afgehandelde geschillen in 2013. Voor een deel zijn de problemen te wijten aan de crisis,  mensen hebben meer stress, zorgen om ontslag en financiële lasten, en zijn meer thuis. Dat zorgt voor meer conflicten. Mensen kennen elkaar vaak niet en schakelen direct een instantie in bij overlast. Lees het hele artikel →

Komst De Beijer vertraagd. 0

Geplaatst op 11 april 2014 door Jan Woldberg

De Beijer moet medio 2016 vertrekken uit de Millingerwaard. De verplaatsing lukt niet op tijd omdat de procedures voor de beoogde plek in de uiterwaarden van Dodewaard nog niet afgerond zijn. Vandaag staan de provincie en belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard bij de Raad van State over het inpassingsplan voor het oude steenfabrieksterrein De Waalwaard. Lees het hele artikel →

Niet over een nacht ijs ! 1

Geplaatst op 08 april 2014 door Jan Woldberg

Kees doet het rustig aan.

Het nieuwe college wordt niet eind april, maar 15 mei geïnstalleerd. Informateur Kees van Tuijl (SGP) gaat niet over een nacht ijs en wil in alle rust  toewerken naar een een nieuw collegeprogramma. Gisteren hebben SGP CDA en PvdA de punten ingebracht die men graag terug wil zien in het coalitieakkoord. Komende maandag wordt daar verder over onderhandeld. Hoewel de onderhandelingen in goede sfeer verlopen, zijn er gevoelige punten waarbij het , volgens Kees van Tuijl , lastig is om aan de achterban uit te leggen waarom deze punten zijn ingeleverd.

Jan Woldberg

Geen geld wel zorg! 0

Geplaatst op 05 april 2014 door Jan Woldberg

Onze gemeente voert een persoonsvolgend budget in voor inwoners die zorg nodig hebben. Daarbij krijgen ze geen geld, maar wel keuzevrijheid. Dit budget komt naast het persoonsgebonden budget , waarbij mensen geld op hun rekening krijgen en daar zelf zorg voor inkopen. Lees het hele artikel →

SGP sterk in heringedeeld Rivierenland. 0

Geplaatst op 05 april 2014 door Jan Woldberg

In de Gelderlander van vandaag heeft men gekeken naar de machtsverhoudingen,mocht er een herindeling komen. Als Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel samengevoegd zouden worden ,dan  ontstaat een gemeente van 156.246 inwoners met 39 raadszetels. De lokale partijen worden ( mits men samengaat ) met 10 zetels de grootse . Vervolgens VVD, PvdA en SGP met elk 6 zetels waarbij de prominente rol van de SGP opvallend is. Er zijn minstens drie partijen nodig om tot een meerderheid te komen.↑ Top