Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.

PvdA Neder-Betuwe


“Dealen niet te bewijzen!” 0

Geplaatst op 24 juli 2014 door Jan Woldberg

Deze opmerking van B&W is niet geruststellend voor de bewoners van de Bonegraafseweg in Ochten. Zij hebben herhaaldelijk bij politie en politiek geklaagd over een hardnekkige dealer. De aanpak van drugs heeft in ons coalitieprogramma een hoge prioriteit en het is niet te verteren dat dat de politie geen vuist kan maken. Dat de politiechef gaat aansluiten bij het fractievoorzittersoverleg is geen garantie dat er wordt opgetreden.

Jan Woldberg

Motie in de koelkast ! 0

Geplaatst op 24 juli 2014 door Jan Woldberg

Evaluatie afwachten

De brandbrief van Alie Schaap over haar ervaring met het kernpunt was voor CDA en SGP aanleiding via een motie te pleiten voor een meldpunt waar men met klachten terecht kan. Gonny de Hartog ( PvdA ) wil een direct contact met de cliënt en niet weer een bureaucratisch loket. Wethouder Vincent van Neerbos stelt voor de evaluatie van de kernpunten in het najaar af te wachten en dan te kijken wat er gedaan moet worden. De indieners  gaan akkoord met deze toezegging en zetten  hun motie in de koelkast.

Jan Woldberg

Overhaaste aftocht! 0

Geplaatst op 24 juli 2014 door Jan Woldberg

Kees wil niet in de weg lopen !

Na mijn vakantie de opname van de laatste raadsvergadering beluisterd. Een gedenkwaardige bijeenkomst. Wat een feestelijke viering van twaalf en een half jaar Neder Betuwe had moeten worden eindigde door noodweer in een overhaaste aftocht. Lees het hele artikel →

Antwoord Asbest Molukse wijk ! 1

Geplaatst op 23 juli 2014 door Jan Woldberg

In een eerdere bijdrage heb ik mijn verbazing uitgesproken over de lakse afhandeling van onze vraag m.b.v..  mogelijke asbestproblemen in de Molukse wijk Opheusden. Na deze kritiek werden alle zijlen bijgezet en was het mogelijk om binnen een dag onderstaand antwoord te formuleren.

Jan Woldberg

Lees het hele artikel →

Geen vertrouwen in vergunningverlening ! 0

Geplaatst op 23 juli 2014 door Jan Woldberg

B&W heeft geen vertrouwen in de uitvoering van de vergunningverlening op het gebied van : toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, brandveiligheid, milieu, flora, fauna, natuur, monumenten en planologische afwijkingen. Hoewel veel Rivierenlandgemeenten deze taak uitbesteden aan het ( ODR) heeft onze gemeente er voor gekozen de meeste taken zelf te doen. Dit loopt niet naar wens en daarom is Oud-gemeentesecretaris Nico de Groot is gevraagd om te onderzoeken welke optie voor onze gemeente het beste is.

Jan Woldberg.

Wethouders uit beeld !!?? 0

Geplaatst op 21 juli 2014 door Jan Woldberg

Meer discussie ?!!

Tijdens de laatste raadsvergadering liet onze burgemeester weten dat de wethouders in het kader van het dualisme geen deel meer uitmaken van de raadsvergadering en er meer beeld is voor het publiek op het politieke debat.  Wat mij betreft een symbolisch gebaar maar wel een begin waarbij onze raad via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing aan zet is om de burgers te betrekken bij de politiek.

Jan Woldberg↑ Top