Hoezo cultuurverschillen met Tiel ?

Flipje2
Na de mislukte poging om samen te werken gaat het college intern een sterkte zwakte analyse maken. Wat mij betreft een onnodige actie want we weten dat onze ambtelijke organisatie niet in staat is om zelfstandig de nieuwe ontwikkelingen te behappen. Ik snap dat de SGP alleen naar Buren kijkt voor samenwerking want met Buren houden we een conservatieve gemeente in stand. Maar om te komen tot succesvolle samenwerking in de regio stelt Sterk bestuur dat we moeten onderkennen dat Tiel voor ons in feite al de centrumgemeente is met allerlei voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Zonder centrumgemeente, geen eenheid en samenhang in de regio. Lees verder

Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.