Op deze site verschijnen artikelen over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-Betuwe. Wij zien en horen graag uw reactie.

PvdA Neder-Betuwe


Wethouders uit beeld !!?? 0

Geplaatst op 21 juli 2014 door Jan Woldberg

Meer discussie ?!!

Tijdens de laatste raadsvergadering liet onze burgemeester weten dat de wethouders in het kader van het dualisme geen deel meer uitmaken van de raadsvergadering en er meer beeld is voor het publiek op het politieke debat.  Wat mij betreft een symbolisch gebaar maar wel een begin waarbij onze raad via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing aan zet is om de burgers te betrekken bij de politiek.

Jan Woldberg

Asbestzorgen op de lange baan ?!! 0

Geplaatst op 21 juli 2014 door Jan Woldberg

Ondergetekende werd door vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap attent gemaakt op de gang van zaken rond de mogelijke aanwezigheid van asbest in een aantal woningen in de Molukken en Lijsterbesstraat. De SWB heeft stofmonsters laten nemen en er is asbest aangetroffen. Er is onrust in de wijk en betrokkenen hebben gevraagd om een informatiebijeenkomst met de SWB.  Hier is geen gehoor aan gegeven omdat de SWB er voor heeft gekozen de bewoners per brief te informeren. De bewoners maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s.

Lees het hele artikel →

Heeft een welzijnsorganisatie bestaansrecht ? 0

Geplaatst op 03 juli 2014 door Jan Woldberg

Gisteren was ik aanwezig op een expertmeeting van de welzijnsorganisatie Mozaïek  in Tiel met het onderstaande thema.  “Wat is het bestaansrecht van een welzijnsorganisatie als de professionals in gebiedsteams opgaan en vandaar uit een aanbod voor de klant realiseren “. Opvallend dat welzijnsdirecteuren uit het hele land aanwezig waren en de urgentie zien van samenwerken , en onze rivierenland directeuren schitterden door afwezigheid. Des te meer opvallend als we zien dat in de regio steeds meer wordt samengewerkt. Het lijkt er op dat dat onze regio welzijnsorganisaties angstig onder een steen blijven zitten en lijdzaam afwachten  wat er gaat gebeuren. De bijeenkomst was een eyeopener waarbij iedereen van mening was dat we  welzijn moeten terugbrengen naar de kern zonder logge organisaties.

Jan Woldberg

Geen grip op ODR ! 0

Geplaatst op 03 juli 2014 door Jan Woldberg

De Rekenkamer van Buren laat weten dat de gemeente geen grip heeft op de Omgevingsdienst Rivierenland. Sinds april 2013 verzorgt de ODR , toezicht en handhaving voor de gemeenten in Rivierenland. De commissie concludeert dat er voor de raad onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de prestaties van de ODR te kunnen beoordelen. Bovendien is de informatie van en naar de raad over de ODR beperkt. Dit onderzoek van Buren geeft te denken. Hoog tijd voor vragen  hoe onze gemeente hier in zit.

Jan Woldberg

De klaagmuur over het Kernpunt ! 0

Geplaatst op 03 juli 2014 door Jan Woldberg

Vandaag kwam oud raadslid Alie Schaap bij mij op de thee en kwam net terug van het gemeentehuis waar zij de griffie een gepeperde brandbrief over het functioneren van het kernpunt had overhandigd voor alle raadsleden. Zij vroeg mij om haar verhaal op onze site aan te kaarten waarbij zij aangeeft geen klager te zijn maar een signaal wil afgeven voor diegenen die minder mondig zijn.Hieronder haar schrijnende verhaal. Lees het hele artikel →

Mooi project om in te haken! 0

Geplaatst op 01 juli 2014 door Jan Woldberg

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, wil Tiel op initiatief van de PvdA fractie een project als het Arnhemse 2GetThere. Uitgangspunt is dat jongeren die zijn gestopt met school of werk gecoacht worden door jongeren die vaak ook een moeilijke start van hun maatschappelijke carrière hebben gehad. Bijna 80 procent van de jongeren die 2GetThere doorlopen gaan weer naar school of hebben een baan. De International Labour Organisation betitelde dit project tot 1 van de 3 beste projecten in de bestrijding van jeugdwerkloosheid ter wereld. Deze cijfers liegen er niet om en wat mij betreft haken wij snel aan bij dit initiatief van onze buren.

Jan Woldberg↑ Top