College stuurt brandbrief over bezuinigingen naar de raad.

“Een bezuiniging van 2,5 ton op de bibliotheek betekent een complete verschraling in Neder-Betuwe, vooral op het gebied van leesbevordering “. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brandbrief naar de raad. “Niet alleen verdwijnen de bibliotheekvestigingen, ook worden de lees bevorderende activiteiten gestopt en worden alle activiteiten die de bibliotheek aanbiedt een stuk duurder “. Vooral in onze gemeente, waar 1 op de 9 inwoners analfabeet is, is het afschaffen van leesbevordering catastrofaal. “De bezuiniging is zo stevig dat Neder-Betuwe geen lid kan blijven van de Regiobibliotheek Rivierenland “.
De indieners van de motie, SGP, CDA en VVD , gaan ervan uit dat er nog een voorziening in stand kan blijven door particuliere of commerciële initiatieven. Het gaat dan om 3 kerken en ontmoetingsplek het Huis van Ochten. De PvdA fractie deelt de zorgen van het college.