“Ochten is een fijn dorp met veel potentie”

Deel dit bericht

Aly Mijnheer1In gesprek met Aly Mijnheer

Aly Mijnheer werkt al jaren in de verloskundigenpraktijk in Ochten. Vele Neder-Betuwse kinderen zijn mede door haar professionele hulp op deze wereld gekomen. Beroepsmatig zet zij zich in voor de beste verloskundige zorg en alles wat daarbij komt kijken. In haar vrije tijd is zij actief binnen het 4/5 mei comité. Zelfs met haar drukke en onregelmatige baan maakt zij hier graag tijd voor.

Als ik vraag naar de situatie in Ochten, geeft Aly een opsomming aan verbeterpunten. Zij mist de dorpstafel. Leuke initiatieven kwamen daaruit voort en het nodigde de inwoners van de dorpen uit actief mee te denken en doen. Het maakte de dorpen leefbaarder.

Verder hoopt zij dat er financiële middelen komen om het dorpshuis met betaalde krachten te laten draaien. Het dorpshuis is de kern van het dorp, daar moet alles samen komen. “Vrijwilligers willen zeker veel doen voor hun dorp, maar je mag niet van ze verlangen dat ze de kar gaan trekken”.

Verder heeft zij het gevoel dat het dorp aan het verpauperen is. De winkeliersvereniging is niet meer actief, de boel lijkt op slot te zitten in Ochten. Daar moet nu echt snel verandering in komen. Volgens Aly moet de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Hier ligt een duidelijke opdracht voor de politiek.

Waar Aly zeer positief over is, is het beroepsmatige contact met de gemeente. Zij ervaart een meedenkende en helpende gemeente, waar snel en adequaat gehandeld wordt door de betreffende ambtenaren. “Je kunt merken dat goede geboortezorg en het aanstaande ouderschap hoog op de prioriteitenlijst staat bij de gemeente. Hier is gelukkig veel aandacht voor”.

Als nabrander geeft Aly aan dat Ochten een fijn dorp is met veel potentie. Er zijn veel mensen vrijwillig actief, dit verbind mensen ook uit alle geledingen. Belangrijk is dat er geld en professionele sturing komt zodat mensen ook actief kunnen blijven en zich gewaardeerd voelen. Daar wordt Ochten een veel mooier dorp van.

Reactie PvdA
Aly geeft een duidelijke boodschap af. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om de algemene leefbaarheid in Ochten. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere dorpen. Met name het voorbeeld dat Aly aandraagt om een betaalde kracht in te zetten om activiteiten te organiseren en vrijwilligers te ondersteunen klinkt bij ons, de PvdA, natuurlijk als muziek in de oren. Wellicht zou je dit niet alleen moeten beperken voor het dorpshuis, maar breder moeten aanpakken voor het hele dorp. Een (tijdelijke) opbouwwerker die op projectbasis werkt zou hierin een goede rol kunnen vervullen. Een uitdagende opdracht, maar wij als PvdA durven deze handschoen wel op te pakken.

Gonny den Hartog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *