Aanpak Kinderarmoede zo snel mogelijk .

Deel dit bericht

armoedegeld op de plank
armoedegeld op de plank

De PvdA wilde afgelopen raad een motie indienen waarbij wethouder Bensdorp ( VVD ) werd opgeroepen eindelijk eens werk te maken met de invulling van de z.g. Kleinsma gelden waarmee kinderen in armoede kunnen worden geholpen. De wethouder zegde toe dat hij dit najaar met een voorstel komt. Weloverwogen in plaats van snel is het motto van de wethouder. Ik denk dat kinderen in armoede , met het oog op de start van de scholen het liever snel hebben. Deze regeling is al lange tijd bij de gemeente bekend en de meeste gemeenten geven al invulling aan deze regeling. Bij onze gemeente ligt volgens de wethouder het geld nog op de plank . Wat ons betreft zo snel mogelijk actie. Het CLB nieuws interviewde diverse gemeenten en komt met interessante conclusies.

Geld voor bestrijding kinderarmoede verkeerd besteed
Kinderen mogen door armoede niet in een sociaal isolement terecht komen. Daarom trok Jetta Klijnsma vorig jaar € 100 miljoen extra uit voor armoedebestrijding onder kinderen. Dat geld moet door giften in natura direct bij de kinderen terecht komen. Denk daarbij aan spullen als een rugzak, laptop, een fiets of jas, het lidmaatschap van een club of het betalen van de ouderbijdrage. Werkt deze aanpak? Of gaan gemeenten met het geld aan de haal om bijvoorbeeld tekorten in het sociale domein te dichten?
‘Gemeenten die het geld aan de reguliere armoedebestrijding of het sociale domein besteden, zijn verkeerd bezig.’
Wat is er precies afgesproken?
‘Er is vorig jaar een bestuurlijke afspraak gemaakt die ondertekend is door een aantal stichtingen en de VNG. Daarin staat dat het om extra geld voor kinderen gaat. Om precies te zijn: naar middelen in natura om armoede te bestrijden. Om aanspraak te maken op dat geld moeten gemeenten samenwerken met de stichtingen uit de afspraak: Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Het is echt bedoeld als decentralisatie-uitkering, waarbij gemeenten dus duidelijk horen waarvoor het geld is bedoeld en moeten aangeven wat ze ermee gaan doen.’
Wat vind je ervan dat een aantal gemeenten hun geld gebruikt om tekorten op te vullen in plaats van het direct aan kinderen te geven?
‘Er zijn inderdaad gemeenten die het aan reguliere armoedebestrijding willen besteden, of bijvoorbeeld aan tekorten op sociale zekerheid. Maar dat is simpelweg in strijd met de afspraken die door de VNG met Jetta en de stichtingen gemaakt zijn en dat mag dus niet.’
Werkt het eigenlijk?
‘Jazeker. Het is symptoombestrijding, maar daar is niets mis mee. Door de giften in natura kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, dat ze kunnen sporten, op de fiets naar school kunnen, of mee kunnen op schoolreisjes door de ouderbijdrage te betalen. Kinderen kunnen aangemeld worden via de website kansenvoorallekinderen.nl.’
Wordt er gekeken naar wat het meeste effect sorteert?
‘Dat verschilt echt per gemeente. Sommige gemeenten hebben al de regel dat kinderen tot een bepaald inkomen van de ouders gratis kunnen sporten. Dan is daar geen kinder armoedegeld meer voor nodig. Datzelfde geld als er in een gemeente privaat al aan kledingverstrekking wordt gedaan.’
Moet er tegelijkertijd ook aan preventie gewerkt worden?
‘Absoluut. Kinderarmoede komt natuurlijk vooral voor in gezinnen met lage inkomens die bijstand hebben of niet of weinig werken. Dus zijn de zorgtoeslag, algemene heffingskorting en huurtoeslag omhoog gegaan onder het kabinet Rutte-Asscher, allemaal om te zorgen dat die laagste inkomens er meer bij krijgen. En dat werkt: op het hoogtepunt zaten iets meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede, maar sinds 2015 daalt dat.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *