Alle berichten van Jan Woldberg

Aanpak Kinderarmoede zo snel mogelijk .

armoedegeld op de plank
armoedegeld op de plank

De PvdA wilde afgelopen raad een motie indienen waarbij wethouder Bensdorp ( VVD ) werd opgeroepen eindelijk eens werk te maken met de invulling van de z.g. Kleinsma gelden waarmee kinderen in armoede kunnen worden geholpen. De wethouder zegde toe dat hij dit najaar met een voorstel komt. Weloverwogen in plaats van snel is het motto van de wethouder. Ik denk dat kinderen in armoede , met het oog op de start van de scholen het liever snel hebben. Deze regeling is al lange tijd bij de gemeente bekend en de meeste gemeenten geven al invulling aan deze regeling. Bij onze gemeente ligt volgens de wethouder het geld nog op de plank . Wat ons betreft zo snel mogelijk actie. Het CLB nieuws interviewde diverse gemeenten en komt met interessante conclusies. Lees verder Aanpak Kinderarmoede zo snel mogelijk .

Ongepaste opmerking Herma Dijkhuizen ( CDA).

WEAvanDijkhuizenDe PvdA diende tijdens de raad een motie in met een oproep aan de wethouder om op korte termijn met een plan te komen om de z.g. Kleinsma gelden ,die nu nog ongebruikt op de plank liggen ,op de juiste manier in te zetten om kinderen in armoede in materiële zin te helpen. Dit goed bedoelde initiatief werd overschaduwd door een opmerking van Herma Dijkhuizen die de PvdA verweet dit voorstel alleen in te hebben gediend voor politiek gewin met het oog op de verkiezingen. Een onbegrijpelijke opmerking omdat ondergetekende al jaren , als bestuurslid van kinderen van de Stichting voedselbank is betrokken bij het verlichten van kinderarmoede. Hoewel Gert van Leeuwen (SGP) nog even fijntjes en ongepast liet weten dat ondergetekende dit over zichzelf had afgeroepen kwam gelukkig Ton Keuken ( CDA ) in het geweer om zijn fractievoorzitter tot de orde te roepen. In de pauze bood Herma haar excuses aan en deze zijn aanvaard zodat we ons kunnen gaan bezig houden met de zaken waar het werkelijk om gaat. Wethouder Bensdorp beloofde de raad dat hij in het najaar met een plan komt om deze gelden op een goede manier bij de kinderen in armoede gaat krijgen.

Politiek correcte antwoorden wethouder Keuken maar geen steek verder.

Tijdens het vragenuurtje voor de raad gingen Gonny den Hartog en ondergetekende in op de onvolledige antwoorden van het college m.b.t. vragen over Timmer en Vlastuin. Deze ondernemers wilden de bestemmingsplannen niet afwachten en gingen alvast aan de slag, in de wetenschap dat de gemeente toch niet zo nauw kijkt en met terugwerkende kracht voor de grote jongens alles wat krom is nog recht kan breien. Wat ons betreft een onverantwoorde oproep aan alle vrije jongens om los te gaan. Tijdens de raadsvergadering beklom wethouder Keuken de kansel en las voor uit de gemeente Bijbel waar het gaat om bestemmingsplannen en vergunningen. Een nietszeggend politiek correct verhaal maar geen antwoord op onze prangende vragen. Wordt vervolgd…

VVD heeft boter op het hoofd.

boter op het hoofd
Onze gemeente is niet in staat om met het eigen personeel de hoognodige taken uit te voeren en dus worden in de z.g. flexibele schil steeds weer externe ambtenaren rondgepompt in de organisatie. Onze kwetsbare organisatie schreeuwt om samenwerking in de regio. Gisteren hield ik tijdens de raadsvergadering een pleidooi voor samenwerking met Buren en Tiel en mogelijk op termijn een herindeling omdat het water ons als kleine zelfstandige gemeente aan de lippen staat. Ook verwees ik naar bewegingen in de regio waar gemeentes een stap naar voren doen en elkaar vinden in een herindeling. Wat schets mijn verbazing dat de VVD op Facebook helemaal los gaat op dit idee. Notabene een partij die bestuurlijk binnen de gemeente te weinig bestuurskracht heeft en in het verleden ook een pleitbezorger was van samenwerking c.q. herindeling. Wat is er gebeurd VVD? Zetten jullie voor deelname aan het pluche eerdere uitspraken in de ijskast? Hoe geloofwaardig kun je zijn als excuus liberalen in een rechts college. Dus gewoon mee heulen en maar hopen dat jullie met de verkiezingen nog een graantje kunnen meepikken van de rechtse taart.