Alle berichten van Jan Woldberg

Stookregels aan de laars gelapt ?

vuur
In 2006 werden in de regio heldere afspraken gemaakt om de luchtkwaliteit te bewaken.
Helaas krijgen wij van burgers steeds vaker signalen dat de stookregels voor resthout aan de laars worden gelapt.
Dit college heeft in haar programma laten weten dat duurzaamheid en luchtkwaliteit hoog in het vaandel staan.
Hierbij zou het beleid van de regio Rivierenland leidend moeten zijn. Wat scherts onze verbazing dat het aantal verbrandingen in de open lucht niet afneemt maar explosief toeneemt.
Wij tellen eind dit jaar maar liefst vijf goedgekeurde verbrandingen in de open lucht.
Dodewaard en Echteld spannen de kroon , en dan hebben wij het niet eens over de illegale verbrandingen.

De PvdA is er niet gerust op en stelt het college de onderstaande vragen.
• De verbrandingen zijn ondanks de afspraken die met de sector zijn gemaakt toegenomen. Hoe kan dat ?
• Wat hebben de jaarlijkse gesprekken met de sector opgeleverd ?
• Er zouden alternatieven worden bekeken , wat is daar uit gekomen ?
• Kunt u de sector niet verplichten het resthout te versnipperen ?