Betoog PvdA Kadernota

Deel dit bericht

Tijdens de laatste raadsvergadering werd o.a de kadernota besproken, Hieronder ons betoog.

Op de eerste plaats willen wij het college en de ambtelijk organisatie bedanken voor de snelle beantwoording van onze schriftelijke en de mondelinge vragen tijdens de beeldvormende avond. Mooi al die geruststellende antwoorden en plannen maar wij zij er niet gerust op. In mijn betoog net na de verkiezingen was ik op basis van het coalitieprogramma er niet van overtuigd dat deze coalitie een sociale koers zou gaan varen. Ik sprak mijn hoop uit dat we mogelijk een kadernota zouden krijgen waar we vingers bij mochten aflikken. Helaas ligt hier een verhaal met een torenhoge ambitie op stenen , het knuffelen van ondernemers ,de rijkere inwoners en de gefortuneerde huizenbezitters . Ik moet het college wel complimenteren met hun ambitieuze plannen maar je kunt ook overdrijven.

De PvdA is altijd verweten van het potverteren te zijn maar dit college doet een greep van meer dan twee miljoen in de algemene reserves. Waarbij het devies “Samen bouwen aan de samenleving “ nergens word waargemaakt. Het is graaien in de samenleving waarbij nog een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.

Openbare orde en veiligheid
Prima dat er op het gebied van openbare orde en veiligheid stappen worden gezet maar wij missen de preventie aan de voorkant. Veel van het jongerenwerk is wegbezuinigd en we hebben het alleen nog maar over repressie. Wij komen binnenkort met voorstellen om het jongerenwerk weer de plek te geven waar ze horen . Op straat in contact met onze jongeren die dreigen af te glijden.

Verenigingen en vrijwilligers .
Onze verenigingen zijn de kurk wat betreft leefbaarheid. De voorgenomen bezuinigen zijn de dood in de pot voor onze kernen. Vrijwilligers zijn de motor van onze verenigingen . Omdat er steeds meer van hen gevraagd wordt haken er steeds meer af . Wij pleiten voor het koesteren van vrijwilligers en hen te faciliteren en te scholen en roepen het college op met een plan te komen..

Bibliotheek
Mooi dat onze gemeente in het convenant blijft maar wij willen een aantal essentiële taken van de bieb behouden. Een voorbeeld is lezen voor ukkies wat nu is wegbezuinigd maar een wezenlijke bijdrage levert aan laaggeletterdheid . Wij roepen uw college deze bezuiniging ongedaan te maken.

Fysieke leefomgeving.
Een mooi streven om de jeugd te betrekken bij de omgeving maar helaas is hier nog niets van terecht gekomen en moeten we het weer doen met vage plannen . Wanneer gaat dit college echt aan de slag met burgerparticipatie en hou op met het leunen op jongerendebat jongerenraad etc. Dit waren initiatieven van individuele raadsleden die nu worden toegeschreven aan dit college. Wij zijn benieuwd wat het college zelf gaat doen om met de raad de burger te betrekken ?

Toezicht en handhaving
De ODR moet controleren op onrechtmatigheden helaas werkt dit niet. De vrije jongens in onze gemeente voelen zich onaantastbaar. Zonder toestemming schiet het een na het andere gebouw zonder toestemming uit de grond. De ODR heeft het nakijken en te vaak wordt er achteraf gelegaliseerd. Wat ons betreft een onaanvaardbaar signaal naar onze inwoners waarbij de indruk ontstaat dat als je bij een bepaalde club hoort je hier wel mee weg komt.

ABC en de verkeersoverlast Opheusden.
Het ABC is tot nu de plek voor bedrijven die toch al weg moesten. Niets wijst er op dat binnenkort laanboom gerelateerde bedrijven gaan neerstrijken op het ABC. Een rondweg is mooi maar er moet wel een noodzaak zijn. Wat ons betrekt is ook cofinanciering van de provincie een voorwaarde. Dus voor nu eerst werk maken van het werven van bedrijven voor het ABC en daarna zo nodig nut en noodzaak van een rondweg onderzoeken. Hulde aan de nieuwe wethouder die het eindelijk is gelukt een bord te plaatsen bij de afslag Opheusden om het vrachtverkeer te ontmoedigen. Wij merken nu al in Opheusden dat er minder vrachtwagens door het dorp rijden. Wat ons betreft ga door met dat soort maatregelen en zorg er voor dat vrachtwagens die hier niets te zoeken hebben via de snelweg naar hun bestemming worden geloodst. Mogelijk is dan de dure rondweg niet nodig.

Gemeentelijke samenwerking.
In het coalitieprogramma lees ik nergens dat de commissie Sterk Bestuur van de Provincie onze gemeente de wacht heeft aangezegd. In de promofolder Neder Betuwe Magazine wordt de burger een rad voor de ogen gedraaid. Met Buren zijn wij de muurbloempjes in de regio. Hoe lang steken wij de kop nog in het zand ? Als er niet snel werk word gemaakt van intensive samenwerking binnen de Regio Rivierenland zij wij aan de beurt en is herindeling onvermijdelijk. Het koffie drinken met alleen Buren en Over Betuwe is zinloos omdat Over Betuwe al heeft laten weten een andere kant op te kijken.

Klimaat .
De klimaatnota is wat ons betreft veel te vrijblijvend . Wij roepen het college op nu door te pakken en met name bij nieuwbouw verregaande duurzaamheidmaatregelen verplicht stellen.
Economie.
Een ondernemer hoeft niet geknuffeld te worden. Het streven van dit college om Neder Betuwe in de bovenste helft van de ranglijst van MKB vriendelijke gemeenten te krijgen en daar ook nog eens een fors bedrag voor beschikbaar te stellen is aan onze verenigingen die moeten inleveren niet uit te leggen. Een goede ondernemer red zich zelf , maar verenigingen moeten vaak sappelen. Het ondernemersloket heeft niet het beoogde effect gehad dus vragen wij met Gemeentebelangen het college te zoeken naar nieuwe vormen om de wensen van ondernemers in beeld te krijgen. Het ondernemersloket kan wat ons betreft worden gesloten.

Veerhaven.
De ontwikkeling van de Veerhaven Ochten is een vaag verhaal . Het bedrag is indicatief en betreft een aanvulling extra inzet van capaciteit/deskundigheid. Onze wens is om zoveel mogelijk meekoppel kansen te benutten. Zijn jullie er nog . Van dit soort vaagheid zonder een echt plan en financiële onderbouwing worden wij niet warm . Wanneer komt het college met een verhaal rond recreatie en toerisme wat we allemaal snappen ?

Financiën.
Bij te veel zaken zien wij PM posten en deze coalitie wil in haar ambitiedrang een greep in de reserves doen. Wat ons betreft gezien de krakkemikkige onderbouwing onverantwoord . Hoewel de accountant de begroting heeft goedgekeurd zijn wij er niet van overtuigd dat de afdeling financiën de zaken op orde heeft en er mogelijk nog lijken uit de kast komen. Wij zijn blij dat het college deze zaak serieus neemt en een onderzoek laat instellen maar wel van mening dat wij nu een pas op de plaatst moeten maken tot de uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd .
Tot slot wil ik jullie meegeven dat de PvdA ondanks kritiekpunten niet in de verzuring zit. Wij geloven dit college niet op haar blauwe ogen maar zijn niet te beroerd om goede voorstellen te steunen en ook zelf met voorstellen te komen. Wij hopen daarom dat de voorstellen die wij met de andere oppositiepartijen via moties en amendementen hebben ingediend door jullie als coalitie worden gesteund.

Een gedachte over “Betoog PvdA Kadernota”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *