Bowlingbaan Kesteren illegaal geopend?

Deel dit bericht

koetsjeOp 21 april genoten de collegeleden van Neder-Betuwe volop van alle hapjes en drankjes bij de feestelijke opening van de feestzaal en bowlingbaan van Timmers Babypark in Kesteren. Ze reden rond in een koetsje en er werden ballonnen opgelaten.

Een beetje pijnlijk is het alleen, dat het erop lijkt dat volgens de regels van de gemeente dit feestje helemaal niet plaats had mogen hebben. De nieuwe accomodatie mocht namelijk niet open, zolang er niet aan de regels uit het bestemmingsplan was voldaan. Sterker nog, drie belangrijke voorschriften lijken te zijn overtreden.

Zo moesten de beide oude boomgaarden aan de noord- en zuidzijde behouden blijven, was er geen uitbreiding van parkeren toegestaan omdat er voldoende parkeerruimte aanwezig was en zou er een groenblijvende haag aangeplant worden om overwaaiend gif van naastgelegen agrariërs tegen te gaan en de gezondheid van bezoekers te beschermen.

Aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan moest voldaan worden, voordat de nieuwe accommodatie in gebruik genomen mocht worden.

Echter, Timmer heeft de oude boomgaarden gesloopt, op deze plek nieuwe parkeerplekken aangelegd en in plaats van de groenblijvende hoge haag een kleine beukenhaag geplant.

En toch werden de bowlingbaan en feestzaal feestelijk geopend door burgemeester en wethouders. Hoe kan dat nou?

Vragen aan het college:

– Is er een kapvergunning aangevraagd en verstrekt ten behoeve van de kap van de oude boomgaarden aan de noord- en zuidzijde van de bebouwing? En zo niet, wat gaat u hierop ondernemen?
– Op welke wijze heeft u zich ervan verzekerd dat op het moment van opening was voldaan aan de voorschriften uit het bestemmingsplan?
– Bent u op de hoogte van de vereisten uit de bestemmingsplan?
– Op welk moment was het u bekend dat er waarschijnlijk niet voldaan was aan de vereisten uit het bestemmingsplan? En wat heeft u vervolgens ondernomen?
– Welke maatregelen zou u moeten nemen bij een overtreding zoals in deze casus?
– Is er in het verleden vaker sprake geweest van overtreding van de bestemmingsplanregels door deze ondernemer?
– Gaat u handhavend optreden? Zo ja, op welke wijze? En zo niet, waarom niet?
– Smaakten de hapjes u?

i_NL.IMRO.1740.bpKEbatterijenwg19-vst1_0008 i_NL.IMRO.1740.bpKEbatterijenwg19-vst1_0003

Ter informatie uit het bestemmingsplan:

Boomgaard en heg:

‘Het plan gaat uit van het toevoegen van een bouwmassa bedoeld als zalencentrum en bowlingbaan. Aangezien het binnen het bestaand stedelijk gebied is gelegen wordt voorkomen dat er gebouwd wordt in het karakteristieke buitengebied. In de huidige situatie heeft het plangebied een groen karakter, waarbij de randen zijn ingeplant met een haag en rond de gebouwen een boomgaard. Dit verandert met de ontwikkeling niet en hiermee kan gesteld worden dat het plangebied voldoende landschappelijk is ingepast. Het is van belang dat dit in de toekomst gehandhaafd blijft, hiervoor is een voorwaardelijke verplichting in het voorliggend bestemmingsplan opgenomen.’

‘Op de huidige planlocatie zijn rondom groenblijvende drifthagen als voorwaardelijke geborgde maatregel opgenomen in het bestemmingsplan.’

Parkeren:

‘Op basis van de voorgaande analyse blijkt dat de beschikbare parkeercapaciteit op het terrein van het Babypark op alle momenten voldoende is. Op de maatgevende zaterdag wanneer de totale parkeerbehoefte 113 parkeerplaatsen bedraagt zijn nog 214 parkeerplaatsen beschikbaar. Ook als wordt uitgegaan van een maximale bezettingspercentage van 80% is er nog een overschot van 143 parkeerplaatsen aanwezig.

Conclusie

De beoogde ontwikkeling van een feestzaal en bowlingbaan kunnen zonder verdere uitbreiding van de parkeercapaciteit op het terrein rond de Zwaluw, Bongerd en Babypark gerealiseerd worden.’

 

2 gedachten over “Bowlingbaan Kesteren illegaal geopend?”

  1. Van geen kwaad bewust heb ik , en met mij diverse raadsleden, een heerlijk vorkje mee geprikt . Ik heb mijn bewondering uitgesproken voor dit voortvarende ondernemerschap niet wetende dat hier diverse regels en afspraken aan de laars zijn gelapt . Laat ik voorop stellen dat ik bewondering heb voor dit ondernemerschap maar mij enorm erger als steeds weer naast de vinger de hele hand word gepakt. Regels gelden voor iedereen ook als je van de kerk bent.

    Jan Woldberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *