Burgemeester kan Raad geen geheimhouding opleggen.

Deel dit bericht

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. Niet de burgemeester maar de raad bepaald of er geheimhouding moet zijn. De Raad van State heeft dat besloten in Deventer . Een raadslid was het niet eens met de geheimhouding van financiële stukken over de bouw van een nieuw stadskantoor . Deventer moest zich van de hoogste bestuursrechter opnieuw over de zaak buigen, aangezien het college niet de bevoegde instantie was om een besluit te nemen. Volgens de rechter kan het college de raad voorleggen om bepaalde zaken geheim te houden. Als de gemeenteraad het daarmee eens is, moet dat in de eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. Alleen de gemeenteraad kan later de geheimhouding weer opheffen. Burgemeester en wethouders zijn niet bevoegd om dat af te dwingen. In ons geval is alleen de agendacommissie geïnformeerd en niet de hele raad, dus geheimhouding is op dit moment juridisch niet aan de orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *