Categorie archief: Algemeen

Vincent kandidaat voorzitter gewestelijk PvdA bestuur

IMG_3856Ons gewestelijk PvdA bestuur in Gelderland is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op 30 september zal er tijdens de Algemene Ledenvergadering in Tiel een keuze worden gemaakt en Vincent is kandidaat!

In zijn motivatie schrijft hij: ‘Mijn naam is Vincent van Neerbos (36) en ik ben vanaf mijn 17e actief lid van de Partij van de Arbeid. Eerst als belangstellend bezoeker van de fractievergaderingen in de voormalige gemeente Dodewaard.  Vanaf 2002 tot 2010 als gemeenteraadslid in de (heringedeelde) gemeente Neder-Betuwe. En vanaf 2010 tot eind 2016 als wethouder Sociaal Domein, namens de PvdA in diezelfde gemeente. In die jaren heb ik een ontwikkeling door mogen maken en werk mogen doen, waarvoor ik de inwoners en de partij erg dankbaar ben. Lees verder Vincent kandidaat voorzitter gewestelijk PvdA bestuur

Ongepaste opmerking Herma Dijkhuizen ( CDA).

WEAvanDijkhuizenDe PvdA diende tijdens de raad een motie in met een oproep aan de wethouder om op korte termijn met een plan te komen om de z.g. Kleinsma gelden ,die nu nog ongebruikt op de plank liggen ,op de juiste manier in te zetten om kinderen in armoede in materiële zin te helpen. Dit goed bedoelde initiatief werd overschaduwd door een opmerking van Herma Dijkhuizen die de PvdA verweet dit voorstel alleen in te hebben gediend voor politiek gewin met het oog op de verkiezingen. Een onbegrijpelijke opmerking omdat ondergetekende al jaren , als bestuurslid van kinderen van de Stichting voedselbank is betrokken bij het verlichten van kinderarmoede. Hoewel Gert van Leeuwen (SGP) nog even fijntjes en ongepast liet weten dat ondergetekende dit over zichzelf had afgeroepen kwam gelukkig Ton Keuken ( CDA ) in het geweer om zijn fractievoorzitter tot de orde te roepen. In de pauze bood Herma haar excuses aan en deze zijn aanvaard zodat we ons kunnen gaan bezig houden met de zaken waar het werkelijk om gaat. Wethouder Bensdorp beloofde de raad dat hij in het najaar met een plan komt om deze gelden op een goede manier bij de kinderen in armoede gaat krijgen.

SGP komt met debatavond in IJzendoorn

debatMaandag 12 juni 2017 organiseert de SGP vanaf 19.30 uur in de Kandelaar in IJzendoorn een debatavond over de plaatselijke politiek.
Een prima initiatief om op locatie de burger te betrekken en men komt met interessante stellingen waar de PvdA wel weg mee weet.
Wij doen zeker mee aan deze discussie, dus dat kan in de aanloop naar de verkiezingen een levendig debat worden. Dus komt allen.

Hieronder de stellingen :

1. Zoveel mogelijk windmolens in ruil voor gratis energie?
2. OZB flink verlagen en gelijk trekken met buurgemeenten?
3. Groenbeheer: meer particuliere betrokkenheid of meer gemeenschapsgeld voor professionele marktpartijen?
4. Minder ambtelijke inzet en meer handen aan het bed? Burgers kunnen tegenwoordig veel zelf regelen.
5. Grafrechten moeten kostendekkend zijn?
6. Terug naar 1 centrale bibliotheek i.p.v. in elke kern?

Nog meer Landjepik op het Panhuis

landjepik 2 Na de affaire Timmer dient zich al weer het volgende verhaal aan. Door buurtbewoners werd ik attent gemaakt op het feit dat men met de fiets vanaf het terrein van Vlastuin niet meer van het Panhuis naar de dijk kon komen, omdat dit pad was afgesloten met een hek. De firma Vlastuin is indertijd welwillend behandeld toen ze hun terrein wilden uitbreiden, tot buiten de contourlijnen van het Panhuis, aan weerszijden van het weggetje dat de Noordkant van het Panhuis ontsluit (Hogeveldseweg) . Dat is een openbare weg die weliswaar is afgesloten voor autoverkeer met een hek om dieven een makkelijke aftocht te beletten, maar die m.i. wel open en openbaar dient te blijven omdat fietsers en wandelaars er graag gebruik van maken (scheelt een stuk omrijden). En ook in geval van een catastrofe moet men het industrieterrein van die kant op kunnen (hek wel ontsluiten dan, maar dat is geen probleem). Zoals het terrein nu is ingericht lijkt het er op dat Vlastuin de hele openbare weg maar mee -annexeert. Dat kan niet de bedoeling zijn.  Lees verder Nog meer Landjepik op het Panhuis