Categorie archief: Algemeen

Algemene Beschouwingen 2011-2015

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Verhagen stapelt korting op korting. Behalve de algemene korting op het gemeentefonds van 1,2 miljard euro, is er sprake van een doelmatigheids- en efficiencykorting op taken die nog moeten worden gedecentraliseerd. Zo worden de jeugdzorg en de vorming van regionale uitvoeringsdiensten met respectievelijk 300 en 100 miljoen euro gekort. Ook zijn er kortingen op specifieke uitkeringen als de wet werk en bijstand en de WSW. In het regeerakkoord staat ook dat de ‘samen trap op, samen trap af’-systematiek weer wordt ingevoerd. Dat wil zeggen dat als de rijksuitgaven dalen, de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds evenredig afnemen.

Daar staan we dan met ons ABC, de randwegen Opheusden, Dodewaard en Ochten, de leefbaarheidimpuls die we willen realiseren met winkelconcentraties in Ochten en Kesteren, bibliotheken in Opheusden en Ochten, verbetering van onze dorpshuizen in Dodewaard en Kesteren, de open-eind regeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning . In onze begroting is daar geen of nauwelijks geld voor gereserveerd. Neder-Betuwe zal de tering naar de nering moeten zetten. Lees verder Algemene Beschouwingen 2011-2015

PvdA kiest voor mensen

Wij kiezen voor de mensen. Onze inwoners. En de PvdA zet in op meedoen. Dit betekent volgens de PvdA:

1- Onverkort vasthouden aan het huidige speelruimtebeleid en opheffen van witte vlekken,
Speelruimte en speelruimtevoorzieningen hebben een hoge prioriteit bij de bevolking en dientengevolge ook bij haar vertegenwoordigers in de raad. Een actief speelruimtebeleid biedt een uitgelezen gelegenheid de bevolking bij het leefbaar houden van onze gemeente te betrekken. Lees verder PvdA kiest voor mensen