Categorie archief: Financien

Ook huurders hebben recht op lastenverlaging

huisjeNu er financieel wat ruimte is in de begroting, stelt het college in de nieuwe kadernota voor om de OZB (Onroerend Zaakbelasting) in onze gemeente te verlagen. Huizenbezitters krijgen zo een paar procent terug van de belasting die zij over hun woning betalen. Ook voor huurders zijn de lasten de afgelopen jaren toegenomen. In de huur die zij betalen aan de woningstichting (SWB) is de OZB aan hen doorberekend.  En de SWB betaald dit weer aan de gemeente. De Partij van de Arbeid wil dat Lees verder Ook huurders hebben recht op lastenverlaging

SGP, CDA & VVD bezuinigen vrolijk verder op verenigingsleven

bozebuurmanDe coalitie zet het beleid van verdere verschraling van het verenigingsleven onverminderd door. Eerder werd bekend dat de grote bezuiniging van 233.800 euro op sport van de baan was. Maar dat blijkt nu toch weer niet waar te zijn.  #Fakenews.  Nees (SGP), Herma (CDA) en consorten willen nog steeds tonnen bezuinigen op de sport in onze dorpen. De verenigingen moeten hier met hun vrijwilligers zelf 50.000 euro van ophoesten.  De rest gaat ten koste van onder andere de sportaccommodaties en het onderhoud hiervan. Lees verder SGP, CDA & VVD bezuinigen vrolijk verder op verenigingsleven

Budgetdiscipline

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. Van grote invloed hierop zijn ook de transities in het sociale domein. De rijksoverheid draagt drie belangrijke taken over aan de gemeenten, vanuit de gedachte dat de gemeenten zaken efficiënter kunnen organiseren omdat zij de inwoners beter kennen. Het gaat om de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Lees verder Budgetdiscipline

Neder-Betuwe geen vet op botten

Tijdens de raadsvergadering van 20 januari schetste wethouder Schuurman een somber beeld.“Wij lopen als gemeente met o.a Medel en Casterhoven een risico van € 11.000.000,- “. Volgende week zal de raad zich buigen over haar kerntaken. Met deze mededeling wordt het er niet leuker op. Een artikel 12 status is ( nog ) niet aan de orde maar de speelruimte is dusdanig klein dat wij tegenvallers nauwelijks kunnen opvangen. Dit gegeven zal een zware wissel trekken op de discussie.