Categorie archief: Landelijk nieuws

Vluchtelingen naar Neder Betuwe ?

vluchtelingen
Gisteren heeft Amy Mathijssen namens de PvdA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om via een gezamenlijke aanpak met de regio opvangplekken te creëren . Deze motie werd mede ingediend door SGP en CDA en omarmt door alle andere partijen. Haast is geboden en daarom werd de streefdatum van december vervangen door zo spoedig mogelijk. Het college heeft toegezegd deze zaak voortvarend ter hand te nemen.

Emotionele oproep Ahmed Aboutaleb

Afgelopen week stond Nederland stil bij de aanslag op het kantoor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. Twaalf doden, onder wie acht journalisten en twee politieagenten. Bij de gijzeling in de joodse supermarkt die volgde, vonden nog eens vier gegijzelden de dood. Het bericht trof mij diep. Geschoktheid. Verontwaardigdheid. Dat was het dat mij bekroop. Vrij snel drong het besef tot mij door dat deze laffe daad ook gevolgen zou hebben voor het maatschappelijk klimaat in Nederland, in het bijzonder voor de moslims in ons Nederland. Het nieuws kwam binnen toen ik op het punt stond een gesprek aan te gaan met acht bestuursleden van moskeeën over de veiligheid van de gebedshuizen. Deze vergadering verliep in onwerkelijke sfeer. Lees verder Emotionele oproep Ahmed Aboutaleb