Categorie archief: Lokaal nieuws

Vreemde vogels

img_8716_400x400SGP-raadslid Dik Waasdorp heeft goed rentmeesterschap hoog in het vaandel staan. Nu de kippen- en eierindustrie zwaar getroffen wordt door de vogelgriep, stelt hij op Twitter en Facebook als oplossing voor om de wilde ganzen dood te schieten. Volgens Waasdorp zijn vrij vliegende wilde ganzen namelijk de veroorzakers van de verspreiding van de vogelgriep.
Waasdorp: ‘Mijn punt is dat ieder jaar de veroorzakers van de vogelgriep (m.n. wilde ganzen) vrij rond kunnen vliegen, maar er in dit land wel ieder jaar honderduizenden kippen worden vergast/versnipperd. Vanavond en vannacht wordt hier 1 kilometer verderop even 300.000 (echt driehonderdduizend!!!!!) kippen vernietigd of het een routineklus is. En je weet nu al dat dit volgend jaar weer gebeurd omdat het probleem niet wordt aangepakt, want dat is zo zielig, een paar ganzen doodschieten…’.
Lees verder Vreemde vogels

Vluchtelingen naar Neder Betuwe ?

vluchtelingen
Gisteren heeft Amy Mathijssen namens de PvdA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om via een gezamenlijke aanpak met de regio opvangplekken te creëren . Deze motie werd mede ingediend door SGP en CDA en omarmt door alle andere partijen. Haast is geboden en daarom werd de streefdatum van december vervangen door zo spoedig mogelijk. Het college heeft toegezegd deze zaak voortvarend ter hand te nemen.

Zwerfafval: mooi niet!

vuilDit is de titel van een lespakket voor de basisschool over zwerfafval. De leerlingen leren wat zwerfafval is en dat het soms heel lang duurt voordat afval wordt afgebroken. Ook denken ze na over hoe zwerfafval voorkomen kan worden. Dat lijkt mij trouwens een goede opdracht voor ons allemaal, want eigenlijk is het toch te gek: we ergeren ons allemaal aan zwerfafval, maar het ligt er wel!

Vandaag is in Neder-Betuwe de jaarlijkse Zwerfafvaldag, waaraan bijna alle scholen in Neder-Betuwe meedoen. Maar een dag per jaar is helaas niet genoeg om al het zwerfafval op te ruimen. De gemeente is druk bezig om te kijken hoe goedwillende burgers die zwerfafval willen opruimen hierbij geholpen kunnen worden: waar kan het zwerfafval bijvoorbeeld ingeleverd worden? Heeft u hier ideeën over? Meld het ons, dan geven wij het door!

PS: Laten we gewoon niets meer op straat gooien, okee?

Lizette Elzing