Categorie archief: Verkiezingen

Bert Jansen ons nieuwe raadslid .

Bert is er klaar voor
Bert is er klaar voor

Dinsdag werd aan het begin van de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 3 juli 2018 is Bert Jansen geïnstalleerd als raadslid voor onze partij . Bert neemt de plaats in van Gonny den Hartog die wegens verhuizing afscheid nam op 14 juni 2018.
Bert Jansen (66) was eerder geruime tijd raadslid , tot 3 juli was Bert burgerraadslid. Wij zijn erg blij dat wij een kanjer als Bert met met zijn enorme ervaring in ons team krijgen. Met Amy en ondergetekende gaan wij spannende avonturen beleven in de grillige politiek van Neder Betuwe.

Jan Woldberg

Oud VVD voorzitter wil andere coalitie

Harry maakt zich zorgen over formatie
Harry maakt zich zorgen over formatie

Oud VVD voorzitter Harry Kuyper is in de pen geklommen om zijn ongenoegen over de formatie naar buiten te brengen.
Harry twijfelt aan het democratisch gehalte van de formatie en is van mening dat de voorgenomen coalitie geen recht doet aan de verkiezingsuitslag.
Harry overweegt de Commissaris van de Koning in Gelderland en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren.
Hieronder zijn open brief.

Geachte heren Pul en van Tuijl,

Hierbij informeer ik u omtrent mijn bevindingen met betrekking tot de formatie van een coalitie
en college voor de jaren 2018 – 2022. Dit met als uitgangspunt de verkiezingsuitslag van 21 maart jl. Aangezien u als formateur belast bent met de werkzaamheden welke deze formatie betreffen,richt ik dit schrijven tot u. In het persbericht op de website van de gemeente Neder-Betuwe, t.w.: “Persbericht van formateurs Neder-Betuwe”, informeert u de inwoners uiterst summier over de voortgang en de gang van zaken.Dit in tegenstelling tot het informeren van de inwoners over de stappen, consultaties, gesprekken en afwegingen, die uiteindelijk resulteren in een gewenste coalitie en college. Pas dan, met voldoende openheid en transparantie, creëert men vanuit het bestuur van de gemeente betrokkenheid bij de inwoners.
Het persbericht en uw uitvoering van de formatie roepen de nodige kritische vragen op en doet mij ernstig twijfelen aan het democratisch gehalte van uw formatiewerkzaamheden.
Gegronde redenen om betrokken raadsfracties te raadplegen en te vernemen of en in welke mate zij in het formatieproces zijn betrokken.

Hieruit kwam naar voren dat met de PvdA en Gemeente Belangen geen besprekingen zijn gevoerd over de inhoud van hun partij programma’s en is niet de mogelijk onderzocht tot samenwerking in een coalitie. Tevens is met beide partijen niet de bezetting van wethoudersposten in het te vormen college besproken en onderzocht.Een intentie om te komen tot een coalitie en college met de PvdA en Gemeente Belangen is dus niet serieus (in het geheel niet) overwogen en niet serieus (in het geheel niet) onderzocht. Lees verder Oud VVD voorzitter wil andere coalitie