College kan landjepik niet uit leggen.

Deel dit bericht

grenspost
De PvdA heeft vragen gesteld over het illegaal afsluiten door de firma Vlastuin van de Hogeveldseveldseweg op industrieterrein het Panhuis in Kesteren. Het college geeft toe dat hier sprake is van onrechtmatig handelen en dat zonder vergunning een hek is geplaatst. Ik val van mijn stoel, mijn dochter wilde een paar jaar geleden een raam maken in de douche en werd door de bouwpolitie teruggefloten. Het lijkt er op dat in onze gemeente de vrije jongens hun gang kunnen gaan waarbij ze met terugwerkende kracht hun gelijk halen. Onacceptabel en niet uit te leggen ,hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Naast het gebruik van gemeentegrond was er op dat moment ook sprake van een strijdige planologische situatie. Het college gaat hier niet tegen optreden omdat “het terugbrengen in de oorspronkelijke staat was al niet meer mogelijk “. Omdat de overdracht van de grond en het onttrekken van de weg aan de openbaarheid nog niet is geformaliseerd is hier sprake van voorbarig en illegaal handelen door Vlastuin. ( College ): “Door Vlastuin is een inschatting gemaakt van de situatie en Is het besluit om voortijdig uitvoering te geven aan de plannen een bedrijfseconomische afweging geweest. Bij de afweging om wel of niet handhavend op te treden tegen het strijdig gebruik (planologisch) en gebruik van gemeentegrond is besloten dat niet te doen. De voortijdige realisatie van werken voldoet immers aan het gewenste eindbeeld. Aan de formalisering van deze zaken wordt op dit moment uitvoering gegeven “.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *