Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit 4 raadsleden. U kunt altijd contact met ons opnemen als u een vraag heeft of een opmerking die u met ons wilt delen.

IMG_3846Gonny den Hartog (fractievoorzitter)
Vuurdoornstraat 42
4043 NS Opheusden
Tel: 06- 31 93 83 36
E-mail: gonnydenhartog@gmail.com
Portefeuille: Sociaal domein, WMO

Amy Mathijssen
Kersenbongerd 62
6669 BZ Dodewaard
Tel: 06- 42 40 47 54
E-mail: Amy-m@outlook.com
Portefeuille: Ruimtelijke ordening en economie

Jan Woldberg
Beukenlaan 5
4043 KR Opheusden
Tel: 0488- 441 898
Mobiel: 06-10 44 58 55
E-mail: woldberg.jan024@gmail.com
Portefeuille: Jeugd en veiligheid

Lizette Elzing-Platzer
Keetjesbongerd 21
4041 RG Kesteren
Tel: 0488- 483 461.
E-mail:  lelzing@nederbetuwe.nl
Portefeuille: Financiën

Burgerraadsleden PvdA
Corrie van Schaik-Schouten, Acaciastraat 9, 6669 EM Dodewaard
Niels Dirksen, Lingekant 24, 4051 EH Ochten
Ton Schouten, De Bluijtencamp 4, 4051 HJ Ochten, 0344- 607 725,  li3am6@kpnmail.nl