Plan voor Dodewaard, Hien & Wely

Dodewaard is wellicht de meest actieve kern op verenigingsgebied. Kijk eens naar de diverse sportverenigingen, wijkverenigingen en de dorpstafel waar vele activiteiten worden georganiseerd. De vijfjaarlijkse bogenroute spant hierbij de kroon. Dit evenement zorgt ervoor dat zo´n beetje alle inwoners bezig zijn samen hun straat te versieren met de meest spectaculaire bogen. Dodewaard is dan ook een dorp waar gezelligheid en saamhorigheid hoog staan aangeschreven. Wie kent bijvoorbeeld niet de braderie op de Kersenbongerd of de kerstmarkt in de Oranjewijk.

Een echte Dodewaarder heeft altijd wel zin in een feestje. Maar Dodewaard is meer. Dodewaard is ook een strijdbaar dorp. Een dorp waar men opkomt voor het belang van Dodewaard en haar inwoners. Denk aan de komst van de kerncentrale, de Betuweroute, en zeer recent nog de komst van de Beijer en de veranderingen in de Oranjewijk. Al met al is Dodewaard een zeer krachtig dorp met nuchtere inwoners die niet snel van slag zijn.

In Dodewaard leeft nog steeds de wens dat er een gezellige winkelconcentratie komt. De komst van de Action is een goede eerste stap. Dit is een regionale trekpleister en dat betekent kansen voor ondernemers. De gemeente moet ondernemers met plannen stimuleren en maximaal faciliteren.

Het Gezondheidscentrum in de Steegakker werkt uitstekend. Dit is een mooi voorbeeld van goede samenwerking, waardoor zorg goed geregeld is. Ook breiden de basisvoorzieningen zich langzaam uit. Zo komt er een sportschool. Maar Dodewaard wil meer.

De dorpstafel wordt door iedereen als pluspunt voor het dorp gezien. Maar zowel bij de dorpstafel, als bij andere verenigingen is er een tekort aan vrijwilligers. Het adviespunt Neder-Betuwe kan in de komende jaren hierbij een rol spelen.

Op de verkeersveiligheid valt nog wel wat aan te merken. Een te smalle toegangsweg en een wegversmalling bij de parkeerplaats voor de Action. De stoepen zijn te smal voor rollators en wandelwagens. Dit kan en moet beter.

Een kern als Dodewaard leefbaar houden vraagt om meer dan alleen gezelligheid . Het onderwijs moet op peil blijven. De jongeren moeten in Dodewaard kunnen blijven wonen, ook om saamhorigheid en het vrijwilligersbeleid gestalte te kunnen geven. Daarbij horen ook betaalbare huur- en koop woningen.

Wat is goed geregeld?

• Functionele sport- en verenigingshal, ijsbaan en skeelerbaan
• Action, de woensdag- en zaterdagmarkt
• Het dorpsplein is mooi opgeknapt
• De zorg voorziet in maatwerk
• Mooi en rustig buitengebied
• Veel actieve verenigingen met voor ieder wat wils
• De aanleg van wandelpaden
• Speelgelegenheid voor jonge kinderen
• Saamhorigheid rond de bogenbouw en de jaarlijkse braderie op de Kersenbongerd en de kerstmarkt in de Oranjewijk
• Het authentieke karakter van Hien en Wely

Wat moet er gebeuren?

• Uitbreiding van het winkelaanbod
• Het openbaar vervoer moet behouden blijven
• Meer vrijwilligers actief krijgen. Het adviespunt Neder-Betuwe moet meer gestalte krijgen, zodat ze hierin kunnen bemiddelen.
• Beter groenonderhoud en een opgeruimde buurt: hierbij burgers inschakelen
• Aanpak van drugsgebruik, naast preventie en voorlichting.
• Betere informatievoorziening over inkomensondersteunende maatregelen.
• Verbeteren van verkeersveiligheid
• Minder vrachtverkeer door het dorp. De gemeente moet al het mogelijke doen om de aanleg van de rondweg te versnellen
• Een Kulturhus voor de verenigingen en als ontmoetingsplek
• Voorrang geven aan woningzoekenden uit de eigen kern Dodewaard, met speciale aandacht voor jongeren
• Betaalbare huur- en koopwoningen; speciale aandacht voor startende jongeren

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma Plan voor het Dorp

20140316-173922.jpg