Plan voor IJzendoorn

Wie in IJzendoorn woont, weet dat de mensen daar voor elkaar klaarstaan. Als kleinste grote kern in onze gemeente hebben de mensen weleens het idee dat IJzendoorn niet helemaal meetelt. Dat moet en kan anders!

Een voorbeeld voor andere dorpen is de samenwerking tussen de Isandraschool en de peuterspeelzaal. Hoewel IJzendoorn naast het dorpshuis en de school eigenlijk niet meer voorzieningen kent, is het groots in eigen kracht. Toch merkt men in het dorp dat de afgelopen jaren de mensen meer langs elkaar op zijn gaan leven. Wat daaraan geen positieve bijdrage heeft geleverd is het bestaan van een tweedeling in geloofsgemeenschap. De ene groep is lastig bij de andere te betrekken en andersom. De dorpstafel en het dorpshuis zouden een rol kunnen spelen bij het doorbreken hiervan. Omdat IJzendoorn vergrijst, is dit extra van belang.

Voor de jeugd is er in IJzendoorn weinig te doen. Uit onze gesprekken bleek dat men ook niet zit te wachten op overmatige bemoeienis. Initiatieven voor de jeugd zouden bij de jeugd zelf vandaan moeten komen. Wel moeten de speelvoorzieningen van goede kwaliteit zijn.

Om tenminste te behouden wat men in IJzendoorn heeft, is het noodzakelijk dat er concreet zicht komt op realisatie van woningbouw. IJzendoorn-West moet in ontwikkeling genomen worden. Dit komt de school en het verenigingsleven ten goede. Wel moeten dit goedkope of in elk geval betaalbare woningen zijn.

Ook de jaarlijkse rommelmarkt, op de derde zaterdag van september, is ontzettend belangrijk voor de verenigingen. Een investering die van groot belang voor de leefbaarheid en het verenigingsleven in IJzendoorn zou kunnen zijn, is een permanent onderkomen voor de spullen van de rommelmarkt. En omdat de verenigingen zo belangrijk zijn, willen we onderzoeken of zij eventueel vrijgesteld kunnen worden van heffingen.

Voor IJzendoorn is ook de omgeving erg belangrijk. Velen fietsen door en langs de kern om te genieten van het landschap of de fraaie panden. Daarom moet er absoluut duidelijkheid komen over het al dan niet verkopen of onderhouden van de groenstroken door de gemeente.

Ook de veiligheid op de dijk is een aandachtspunt. Wat betreft het onderhoud van het groen, vindt men in IJzendoorn dat het beter kan. Als de mensen beter gefaciliteerd worden, zouden zij wellicht meer met elkaar op kunnen pakken.

Wat is goed geregeld?

• Het verenigingsleven en de school/peuterspeelzaal
• Het aantal mensen dat bereid is om zich als vrijwilliger in te zetten
• Men is in IJzendoorn eigenlijk prima te spreken over het dorp. Er heerst grote tevredenheid over de rust en het leven in het dorp

Wat moet er gebeuren?

• De verenigingen die aangesloten zijn bij de rommelmarkt moeten een gezamenlijke, permanente opslag voor de spullen krijgen
• IJzendoorn-West moet zo spoedig mogelijk ontwikkeld worden
• Meer aandacht voor toewijzing huurwoningen. IJzendoorn heeft met name jonge gezinnen nodig, die mee willen doen met het dorp
• Onderzoeken of het mogelijk is dat IJzendoorn een pinautomaat krijgt.
• Het dorpshuis speelt een belangrijke rol. Activiteiten in en rond het dorpshuis (in het kader van leefbaarheid) moeten goed ondersteund worden
• Bij het opzetten van de nieuwe aanpak (1-loket/dorpsteams) van zorg in de gemeente, moet er sprake zijn van het goed laten aansluiten van de kern IJzendoorn. Ook de behoefte en vraag vanuit IJzendoorn moet optimaal bediend kunnen worden

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma Plan voor het Dorp

20140316-173736.jpg