Plan voor Opheusden

Het is heerlijk leven in Opheusden. De mensen kennen elkaar en de verbondenheid is groot. Opheusden is ondernemend en de handen uit de mouwen steken is de mentaliteit. De uitgebreide winkelconcentratie en het laanboomcentrum zijn daar goede voorbeelden van. In Opheusden zijn alle basisvoorzieningen binnen handbereik, maar wil je toch wat meer, dan sta je met de trein of de auto binnen een half uur in de stad.

Toch kan het beter. Mensen van verschillende geloofsrichtingen leven naast elkaar, maar niet altijd met elkaar. Er is wederzijds respect, maar toch is de afstand te groot. In een maatschappij waarin we als mens meer oog moeten hebben voor ieders welzijn, is het belangrijk dat we afstanden tussen mensen verkleinen. Het wordt tijd om bruggen te slaan.

Opheusden heeft een meer dan toereikend winkelaanbod, is goed bereikbaar en heeft goede basisvoorzieningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Reigershof waar de bibliotheek, apotheek, fysiotherapie, huisartsen en sportschool in 1 gebouw zijn ondergebracht. Maar Opheusden mist nog wel een echt dorpshuis. Er zijn verschillende locaties uiterst geschikt voor dit onmisbare element in het dorp. Potentie genoeg dus!

Het zorgaanbod in Opheusden is goed, maar het kan nog beter. Als er ook in Opheusden verpleeghuisplaatsen zijn, die toegankelijk zijn voor iedereen, dan kan men in Opheusden echt goed voor elkaar zorgen.

Opheusden heeft een actief verenigingsleven. Om te sporten hoef je het dorp niet uit. Er ligt een prachtig sportpark en de sporthal wordt maximaal benut voor allerlei binnensporten. Daarnaast is er ook gelegenheid om je muzikale talent te ontwikkelen. Maar dit diverse verenigingsleven wordt in Opheusden maar door een kleine groep actieve vrijwilligers op de been gehouden. Wij willen het belang van vrijwilligerswerk nadrukkelijk onderstrepen.

Er zijn zorgen over drank- en drugsgebruik door jongeren. Meer voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs in een taal die jongeren aanspreekt is noodzakelijk. Daarnaast missen jongeren een eigen ontmoetingsplek waar ook nog wat te beleven valt, zonder direct het stempel `lastige hangjongere`te krijgen. De Snellenburg is op de goede weg, maar dit moet uitgebreid worden.

Het parkeerbeleid in Opheusden moet beter en veiliger. De knelpunten rondom scholen en in de Dorpsstraat moeten worden aangepakt. Mensen in Opheusden zijn bang dat er ongelukken gaan gebeuren. Fietsers in de Dorpsstraat zijn niet zichtbaar voor verkeer vanuit de parkeervakken. Verder is de parkeersituatie rond de Rehobothschool een probleem.

Wat is goed geregeld?

• Opheusden heeft een uitgebreid winkelaanbod
• Mensen in Opheusden zijn tevreden over de voorzieningen in het dorp
• Opheusden heeft een behoorlijk sportaanbod voor zowel jong als oud
• Opheusden heeft kwalitatief goede basischolen

Wat moet er gebeuren?

• Opheusden mist een dorpshuis
• De jeugdsoos in de Snellenburg loopt goed. Ruimere openingstijden zijn gewenst door zowel de jeugd als Hemmy en Gerda
• Meer aandacht voor het parkeerbeleid rondom de Rehobothschool en in de Dorpsstraat voor de Aldi
• De verkeerssituatie rond Het Palet kan beter. Inwoners willen een 30 km zone (zoals bij de Rehobothschool) om de situatie rond Het Palet veiliger te maken
• Verenigingen zoals DFS zitten te springen om vrijwilligers. Toekomstige vrijwilligers en verenigingen weten elkaar nu niet altijd te vinden. Het adviespunt Neder-Betuwe moet meer gestalte krijgen, zodat ze hierin kunnen bemiddelen
• Opheusden heeft behoefte aan meer goedkope huurwoningen. In deze tijd is een koopwoning helaas niet voor iedereen weggelegd
• Algemeen toegankelijke verpleeghuisplaatsen (niet identiteitsgebonden)
• Een dorpspleintje voor het gemeentehuis
• Samenwerking met op het gebied van dagopvang in de Reigerhof

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma Plan voor het Dorp

20140316-173755.jpg