Tagarchief: aldi

Ondernemers verwachten parkeerproblemen bij Aldi Ochten.

image1 (6)
De MCD ,Johan van de Wardt en Willie van Tuil zijn van mening dat er bij de vestiging van de Aldi de geldende normen aan de laars worden gelapt. Verder denkt Johan van de Wardt dat er wat achter zit omdat er geen exploitatieplan is vastgesteld. Het college is van mening dat de plannen de toets van de kritiek kunnen doorstaan. Onderstaand een korte weergave van het plan. Het Dokter M. van Drielplein zal heringericht worden tot 76 parkeerplaatsen. Deze capaciteit is voldoende. Dit blijkt uit een parkeerdrukmeting die heeft plaatsgevonden. In mei 2014 is een representatief parkeeronderzoek uitgevoerd rond de nieuwe ALDI-vestiging. Bij alle metingen geldt dat er sprake is van een acceptabele parkeersituatie. Het college vindt dat er met 82 parkeerplaatsen voldoende parkeergelegenheid is . De PvdA blijft van mening dat deze eerste aanzet tot een winkelconcentratie in Ochten een impuls gaat geven aan de leefbaarheid en dat voor en tegen goed tegen elkaar zijn afgewogen, wat ons betreft blijft het een hamerstuk en gaan we snel aan de slag.

LIDL kan naar de dorpsstraat.

Gaat LIDL naar de dorpsstraat ?
Gaat LIDL naar de dorpsstraat ?

Woensdag a.s. is er in het Gemeentehuis vanaf 19.30 uur een themabijeenkomst over de mogelijke komst van een Lidl naar Opheusden. Het college laat in een notitie weten dat men niet akkoord gaat met een vestiging in de meubelzaak van van Hunnink. Maar wat te doen als de Aldi naar het Damcon terrein gaat en de Lidl in de vrijgekomen winkel trekt ? Op deze winkel rust kruideniersbestemming ,dus de andere Duitse grootgrutter kan maar zo binnenrollen. Op het voetbalveld bij DFS merkte ik zaterdag j.l. dat deze zaak de gemoederen in Opheusden enorm bezig houdt en verwacht woensdag een uitverkochte raadszaal.

Conclusies onderzoek LIDL.

Na spannende geheimhouding is het langverwachte rapport eindelijk voor iedereen beschikbaar. Het college was van mening dat het eerdere onderzoek van de WVO te veel preken voor eigen parochie was en men gaf onderzoeksbureau Ecorys de opdracht het onderzoek nog eens over te doen met de volgende vragen : Is er in Opheusden een marktbehoefte om het plan voor een Lidl supermarkt aan de Kerklaan 2 te Opheusden vanuit een goede ruimtelijke ordening te faciliteren en wat zijn de ruimtelijk-economische effecten op de dagelijkse winkelvoorzieningenstructuur in onze gemeente ?
Ik kan mij vinden in de bezwaren bij de voorgenomen locatie ,maar als na verhuizing van de Aldi naar het Damcon terrein de Lidl zich in de vrijgekomen vestiging met een supermarktbestemming wil gaan vestigen, heeft de gemeente het nakijken. Tijdens een extra themaraad op donderdag 13 nov. kunnen alle betrokken hun zegje doen. Hieronder de conclusies uit het ECORYS rapport. Lees verder Conclusies onderzoek LIDL.