Tagarchief: bestuurlijke vernieuwing

Op de huid van de raad een succes.

op de huid 1
Vanavond was het de beurt aan de inwoners om in en op de huid te zitten van de raad. Dit initiatief van twee raadsleden vanuit de commissie bestuurlijke vernieuwing werd een succes. De deelnemers, het college en diverse raadsleden hadden een leerzame avond. Niels van Andel ( burgerraadslid VVD ) trapte af met een presentatie over het reilen en zeilen in een gemeente en vervolgens verzorgden burgemeester en gemeentesecretaris een rondleiding in het gemeentehuis. Daarna werden de deelnemers door trainster Petra van Horst wegwijs gemaakt in de wondere wereld van het debat met als afsluiting een echt debat in de raadszaal aan de hand van confronterende stellingen. Deze avond is zeker voor herhaling vatbaar.

Misplaatste bezuiniging bestuurlijke vernieuwing.

Onder het motto “we moeten ook in ons eigen vlees snijden “ wilden SGP, CDA en VVD het totale bedrag van 2500 euro voor bestuurlijke vernieuwing schrappen. Zelfs burgemeester Kees Veerhoek , die niet zoveel heeft met bestuurlijke vernieuwing, reageerde verbaast en ik deelde zijn verbazing. Zie ons eens geweldig bezuinigen . Een misplaatste actie voor de bühne en een signaal dat je het liever bij het oude wilt houden terwijl we net voortvarend gestart zijn. Tijdens het debat werd wel duidelijk dat de indieners zich achter de oren krabden en mister bestuurlijke vernieuwing himself ,Gert van Leeuwen ( SGP ) moest toegeven dat dit geen gelukkige actie was. De motie werd ingetrokken.

Thema-avond nieuwe stijl groot succes.

Gert van Leeuwen ( SGP ) en ondergetekende hebben vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing voor de derde keer een vernieuwende thema-avond georganiseerd. Dit keer met onze nieuwe griffier Erwin van der Neut rond het heikele onderwerp over de voorgenomen bezuinigingen. Wij wilden raadsleden confronteren met de effecten en daarbij zo veel mogelijk burgers betrekken. Deze opzet is bijzonder geslaagd want de raadszaal was afgeladen met vertegenwoordigers van alle getroffen sectoren. Organisaties en vrijwilligers deden een dringend beroep op de raad om de moties te heroverwegen. De inbreng van de jongerenraad was spraakmakend en oogstte veel bijval. Helaas was de reactie van de raad flets en ging het te vaak over cijfers en te weinig over de maatschappelijke effecten . Al met al een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is. Wij hebben raad en insprekers gevraagd een reactie te geven. Het is de moeite waard om deze avond nog een keer terug te luisteren.
http://neder-betuwe.notubiz.nl/vergadering/215925/Thema+avond+08-10-2015