Tagarchief: bezuinigingen

Waarom de PvdA breekt met de coalitie .

Na de herindeling( 2002) besloot de PvdA dat het meedoen van de SGP ,uit het oogpunt van een evenwichtige samenleving en het tegengaan van polarisatie , een goede keuze was. Dit heeft tot en met de vorige raadsperiode goed gewerkt. SGP en PvdA werden maart 2014 door de Gelderlander beiden beloond met een rapportcijfer van 7,5 Gelderlander : “ In Neder-Betuwe weten de raadsleden het algemeen belang te stellen boven hun eigen politieke belang. En dat is zeer te prijzen.“ De grote vraag is of de raad, ook als mogelijk de machtsverhoudingen veranderen, die rust weet te handhaven”.
En daar is het nu precies waar het mis ging . Na de verkiezingsoverwinning ligt de SGP op ramkoers, zonder zich te realiseren dat men hiermee de polarisatie in onze gemeente aanwakkert.
De haviken grepen hun kans in hun streven om onze gemeente in een nog grotere reformatorische enclave uit te bouwen, geen rekening houdend met andersdenkenden.

De boekhouders speelden te pas en te onpas de machtskaart , zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevolgen. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 . Met steun van de VVD werd een weg van draconische bezuinigingen ingeslagen op sportaccommodaties, ouderen-en jongerenwerk, peuterspeelzalen en de openbare bibliotheek. Deze bezuinigingen wilden en willen wij niet voor onze rekening nemen. Ook het openlijk in twijfel trekken van de voorwaarden die door gemeenten in de regio zijn gesteld met betrekking tot het regionale onderzoek op het bibliotheekwerk in rivierenland, is volgens de PvdA een brevet van onvermogen van de SGP en het CDA . Dit laat zien dat regionale samenwerking alleen met de mond wordt beleden. Daarbij maken zij zich er niet geloofwaardiger op in de regio.
Saillant detail is dat meerdere keren de PvdA niet werd uitgenodigd bij een coalitieoverleg. Hieruit blijkt dat de SGP en hun slippendrager het CDA zich bijzonder onbetrouwbaar hebben getoond naar ons als coalitiepartner.

Triest dat de rekening terecht komt bij onze verenigingen en maatschappelijke partners in het sociale domein en de inwoners de dupe worden. Wij vinden het niet te verkopen dat , ondanks de gezonde financiële positie van onze gemeente, men nog steeds voornemens is zwaar te bezuinigen. De PvdA is van mening dat deze bezuinigingsvoorstellen de leefbaarheid in de kernen onnodig aantasten terwijl er in de begroting van 2017 voldoende financiële ruimte is om deze besluiten te heroverwegen. De SGP en het CDA zijn dit vooralsnog niet van plan. Voor ons reden om, met pijn in ons hart , een punt te zetten achter de samenwerking en uit de coalitie te stappen.

hopelijk geen bezuigingskramp ?

bezuinigingenHet voorzichtige optimisme over de financiële situatie van onze gemeente is door de meicirculaire de grond in geboord. Geen overschot maar een tekort van tienduizenden euro’s. De geraamde overschotten verminderen of verdwijnen. Dit jaar valt het nog mee maar in 2017 wordt een tekort van 20.000 euro verwacht. In 2018 is er weer een overschot van 627.000. Elk jaar hetzelfde verhaal en voor de raad erg lastig om op deze grillige dagkoersen te sturen. Ik hoop niet dat de raad in de korte termijn bezuinigingskramp schiet.

Doen onze ouderen ook nog mee ?

Wat vindt u en wilt u van de bibliotheek? Onze gemeente houdt een digitaal onderzoek om dat te weten te komen. De aangekondigde bezuiniging is een jaar uitgesteld, en intussen wordt nagedacht of het flexibeler en goedkoper kan. „Dat kunnen we gebruiken voor ons beleid”, stelt wethouder Vincent van Neerbos in de Gelderlander . De digitale enquête is tot 20 juni in te vullen. Een groot aantal oudere lezers is niet bekend met internet en valt mogelijk buiten de boot. Ik pleit er voor om de oudere lezers ook de mogelijkheid te geven op papier te reageren. Alleen zo komen we tot een representatief verhaal.