Tagarchief: bijstand

Aanpak Kinderarmoede zo snel mogelijk .

armoedegeld op de plank
armoedegeld op de plank

De PvdA wilde afgelopen raad een motie indienen waarbij wethouder Bensdorp ( VVD ) werd opgeroepen eindelijk eens werk te maken met de invulling van de z.g. Kleinsma gelden waarmee kinderen in armoede kunnen worden geholpen. De wethouder zegde toe dat hij dit najaar met een voorstel komt. Weloverwogen in plaats van snel is het motto van de wethouder. Ik denk dat kinderen in armoede , met het oog op de start van de scholen het liever snel hebben. Deze regeling is al lange tijd bij de gemeente bekend en de meeste gemeenten geven al invulling aan deze regeling. Bij onze gemeente ligt volgens de wethouder het geld nog op de plank . Wat ons betreft zo snel mogelijk actie. Het CLB nieuws interviewde diverse gemeenten en komt met interessante conclusies. Lees verder Aanpak Kinderarmoede zo snel mogelijk .

De toon maakt de muziek.

Wij doen het vrijwillig
Wij doen het vrijwillig
De SGP riep gisteren tijdens de raadsvergadering via een motie het college op om bijstandtrekkers als tegenprestatie te werk te stellen in het “ verrommelde groen “. Gonny den Hartog ( PvdA ) liet weten dat dwang voor de PvdA onacceptabel is. Tijdens de pauze sprak Jan Eerbeek ( SGP ) zijn verbazing uit over dit PvdA standpunt. Ik liet hem weten dat de toon de muziek maakt en dat wij geen bezwaar hebben als werkzaamheden in het groen naast ander aanbod op basis van vrijwilligheid kan worden gekozen. Wij kiezen voor maatwerk waarbij de uitkeringsgerechtigde werkzaamheden doet die aansluiten bij de eigen mogelijkheden waarbij voorop staat dat deze werkzaamheden de kortste weg zijn naar een betaalde baan. Dus geen werkverschaffing zoals in de crisisjaren. Mooi dat overleg in de wandelgangen een besluit opleverde wat oog heeft voor de keuzemogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde.

Werk

De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving, waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. In eerste instantie via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk. De PvdA is de partij van werk en vindt het belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk zekerheid kent en economisch zelfstandig kan zijn. Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daar hulp bij nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te lijden heeft onder de economische crisis. Lees verder Werk