Tagarchief: boa

“Zwerfies” een nieuw fenomeen !

Zwerfies Allert

Op zijn Facebook pagina roept raadslid Ton Keuken “CDA” op om, via een z.g. “zwerfie” foto zwerfafval in beeld te brengen. Ton heeft gescooterd door de gemeente en het viel hem niet mee. Ton is niet gerust door de nieuwe rekenmethode van de Avri. En denkt dat hoge afvaltarieven debet zijn aan het dumpen van afval. In deze tijd van dualisme is het te prijzen dat een raadslid als vrijwillig BOA door onze gemeente crost om misstanden op te sporen.

Jan Woldberg

Mijn kind gebruikt geen drugs !

(Drugs)overlast
In veel van onze interviews maakt men zich zorgen over de toenemende ( drugs) overlast in de
dorpen.Steeds jongere kinderen komen in aanraking met drugs en dealers lijken vrij spel te hebben. Preventie en voorlichting hebben hier de hoogste prioriteit. Gelukkig doen steeds meer scholen mee aan de drugspreventieprogramma’s. Ook hier is preventie niet genoeg. De aanpak van de handel heeft prioriteit en hier kunnen ook oplettende inwoners een bijdrage leveren. Het is wel zaak dat meldingen serieus worden opgepakt en er terugkoppeling is naar de melder. Wij verwachten dat Jongerenwerk in nauwe samenwerking met Iriszorg hier een belangrijke bijdrage gaat leveren. Lees verder Mijn kind gebruikt geen drugs !