Tagarchief: brede school

Huilen met de pet op.

IMG_1135
Voorafgaande aan het kleurloze debat in de raad stootte raadslid Jan Pul een kan met water om en herhaalde dat nog een keer tijdens de vergadering. Hier kun je allerlei spreekwoorden op los laten. “Het water staat ons aan de lippen en water naar de zee dragen “ De discussie over nut en noodzaak van maatschappelijke accommodaties Dodewaard zat daar tussenin. Er lag een realistisch voorstel van het college maar Jan Eerbeek ( SGP ) vond het nodig dit voorstel door te schuiven. De meerderheid van de raad wil doorpakken en na overleg in de achterkamers kwam er een compromisamendement uit waar wethouder van Neerbos terecht zijn twijfels bij heeft.
De kern van het voorstel is :
Er wordt een accommodatie gerealiseerd voor een dorpshuis in de kern van Dodewaard. Er komt een onderzoek naar een brede school in samenwerking met de twee schoolbesturen. Dit kan gecombineerd worden met het dorpshuis, maar is niet noodzakelijk. De negatieve exploitatie van de sporthal kan worden opgelost door samen te werken met ondernemers. Het is denkbaar dat er tijdens het onderzoek nieuwe varianten boven komen drijven die de raad mee gaat nemen bij een definitief besluit.

Dodewaard is nu aan de beurt !

Morgen staat het accommodatiebeleid in Dodewaard op de raadsagenda. Het college presenteert drie mogelijkheden. Dodewaard heeft na de herindeling te weinig aandacht gekregen. De sporthal is gebouwd maar daarna is het achteruit gehold . Dodewaard een verenigingsdorp bij uitstek , maar mede door het verval van het dorpshuis achteruit gegaan . De scholen kampen met krimpende leerlingenaantallen en verenigingen zoeken noodgedwongen hun heil in alle mogelijke lokaaltjes. Wat ons betreft een ongewenste ontwikkeling en daarom zien wij in scenario 1 van het college een unieke kans om voorzieningen te combineren in een multifunctionele accommodatie inclusief brede school . Het mes snijd aan twee kanten want naast de verenigingen gaan de nieuw te bouwen scholen op een centrale locatie samen gebruikmaken van de voorzieningen en zo bevorderen we de leefbaarheid.