Tagarchief: coalitie

Liberale bijwagen opgetuigd.


Na de PvdA als excuussocialisten wordt, onder het motto van een breed draagvlak , de liberale bijwagen opgetuigd. Dit weekend moet het verkort coalitieprogramma klaar zijn. Als de bijdrage van de VVD, net als bij eerdere bezuinigingsvoorstellen , alleen maar oog heeft voor het kille saneren dan mogen sport,het sociale domein en de bieb hun hart vasthouden. Peter van Essen en fractievoorzitter Stefan van Someren hebben laten weten niet in beeld te zijn. Een tip , mogelijk liggen er in Buren of Tiel nog oud VVD wethouders in een la. Die kan dan meteen de portefeuille herindeling voor zijn rekening nemen. De jongerenraad hoopt op een wethouder met oog voor jongeren. Mannen jullie hoeven niet lang te zoeken . Niels van Andel , het rechtse oud jongerenraadslid is al binnen bij de VVD en hoeft alleen nog maar gevraagd te worden. Mooi voor de verjonging van het college en de uitstraling van de jongerenraad.

Waarom de PvdA breekt met de coalitie .

Na de herindeling( 2002) besloot de PvdA dat het meedoen van de SGP ,uit het oogpunt van een evenwichtige samenleving en het tegengaan van polarisatie , een goede keuze was. Dit heeft tot en met de vorige raadsperiode goed gewerkt. SGP en PvdA werden maart 2014 door de Gelderlander beiden beloond met een rapportcijfer van 7,5 Gelderlander : “ In Neder-Betuwe weten de raadsleden het algemeen belang te stellen boven hun eigen politieke belang. En dat is zeer te prijzen.“ De grote vraag is of de raad, ook als mogelijk de machtsverhoudingen veranderen, die rust weet te handhaven”.
En daar is het nu precies waar het mis ging . Na de verkiezingsoverwinning ligt de SGP op ramkoers, zonder zich te realiseren dat men hiermee de polarisatie in onze gemeente aanwakkert.
De haviken grepen hun kans in hun streven om onze gemeente in een nog grotere reformatorische enclave uit te bouwen, geen rekening houdend met andersdenkenden.

De boekhouders speelden te pas en te onpas de machtskaart , zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevolgen. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 . Met steun van de VVD werd een weg van draconische bezuinigingen ingeslagen op sportaccommodaties, ouderen-en jongerenwerk, peuterspeelzalen en de openbare bibliotheek. Deze bezuinigingen wilden en willen wij niet voor onze rekening nemen. Ook het openlijk in twijfel trekken van de voorwaarden die door gemeenten in de regio zijn gesteld met betrekking tot het regionale onderzoek op het bibliotheekwerk in rivierenland, is volgens de PvdA een brevet van onvermogen van de SGP en het CDA . Dit laat zien dat regionale samenwerking alleen met de mond wordt beleden. Daarbij maken zij zich er niet geloofwaardiger op in de regio.
Saillant detail is dat meerdere keren de PvdA niet werd uitgenodigd bij een coalitieoverleg. Hieruit blijkt dat de SGP en hun slippendrager het CDA zich bijzonder onbetrouwbaar hebben getoond naar ons als coalitiepartner.

Triest dat de rekening terecht komt bij onze verenigingen en maatschappelijke partners in het sociale domein en de inwoners de dupe worden. Wij vinden het niet te verkopen dat , ondanks de gezonde financiële positie van onze gemeente, men nog steeds voornemens is zwaar te bezuinigen. De PvdA is van mening dat deze bezuinigingsvoorstellen de leefbaarheid in de kernen onnodig aantasten terwijl er in de begroting van 2017 voldoende financiële ruimte is om deze besluiten te heroverwegen. De SGP en het CDA zijn dit vooralsnog niet van plan. Voor ons reden om, met pijn in ons hart , een punt te zetten achter de samenwerking en uit de coalitie te stappen.