Tagarchief: dorpshuis

Info Vicary omlijst door Bijbelteksten.

Maria Meeuwissen in "haar"Vicary
Maria Meeuwissen in “haar”Vicary

Met Bijbelteksten ontvouwde donderdag voorzitter Ruben Badal de toekomst van het dorpshuis. De oplettende SGP fractie, onder aanvoering van Jan Eerbeek, testte vervolgens de bijbelvastheid van Badal en die was dik voor elkaar. Met vrijwilligers voor onderhoud en het beheer gaat de Vicary, in een nieuw compact gebouw, een nieuwe koers varen. Er komen werkgroepen voor : techniek, communicatie en financiën. Via een enquête weet men dat veel mensen vrijwilligerswerk willen gaan doen. Het nieuwe dorps huis maakt onder deel uit van de deal , “grond voor stenen “ , met de projectontwikkelaar. Het huidige beheerdersechtpaar Coen en Marie zal 1 mei afscheid nemen. Er worden gesprekken gevoerd met gegadigden. Mogelijk wordt eerst een tijdelijke uitbater aangesteld.

Huilen met de pet op.

IMG_1135
Voorafgaande aan het kleurloze debat in de raad stootte raadslid Jan Pul een kan met water om en herhaalde dat nog een keer tijdens de vergadering. Hier kun je allerlei spreekwoorden op los laten. “Het water staat ons aan de lippen en water naar de zee dragen “ De discussie over nut en noodzaak van maatschappelijke accommodaties Dodewaard zat daar tussenin. Er lag een realistisch voorstel van het college maar Jan Eerbeek ( SGP ) vond het nodig dit voorstel door te schuiven. De meerderheid van de raad wil doorpakken en na overleg in de achterkamers kwam er een compromisamendement uit waar wethouder van Neerbos terecht zijn twijfels bij heeft.
De kern van het voorstel is :
Er wordt een accommodatie gerealiseerd voor een dorpshuis in de kern van Dodewaard. Er komt een onderzoek naar een brede school in samenwerking met de twee schoolbesturen. Dit kan gecombineerd worden met het dorpshuis, maar is niet noodzakelijk. De negatieve exploitatie van de sporthal kan worden opgelost door samen te werken met ondernemers. Het is denkbaar dat er tijdens het onderzoek nieuwe varianten boven komen drijven die de raad mee gaat nemen bij een definitief besluit.

Dorpshuis Kesteren gered ?

Een oproep om nieuwe bestuursleden de vinden was niet gelukt en daarom besloot het dorpshuis bestuur gisteren af te treden. Dit zou betekenen dat dit goed lopende dorpshuis voor Kesteren verloren zou gaan. Toen men zich dat realiseerde, werden alsnog zes mensen bereid gevonden om een interim bestuur te vormen.  De eerstvolgende ledenvergadering zal een nieuw bestuur kiezen ,wat zich meteen kan buigen over de unieke kans het dorpshuis te integreren in de nieuw te bouwen Panterijn.

Jan Woldberg.