Tagarchief: fusie

( E ) Motie rond fusievoorstel Echteld Uchta

Drie Wijzen
Drie Wijzen
SGP en CDA willen dat voetbalvereniging Uchta en Echteld gaan fuseren en willen daarvoor een raad van wijze mannen op pad sturen en hadden daarvoor, zonder de verenigingen te informeren, een motie opgesteld.
Ton Keuken ( CDA ) “ Ik ben raadslid en hoef niet vooraf te overleggen “
In de motie werden oneigenlijke redenen gebruikt om deze verenigingen te laten fuseren. Zeg dan gewoon : We gaan op jullie terrein woningen bouwen en de voetbalvereniging Echteld zit in de weg. Ook werd het teruglopende aantal leerlingen in het openbaar onderwijs opgevoerd. Weer een drogreden omdat de praktijk leert dat die paar woningen die kunnen worden bijgebouwd meestal door Reformatorische kopers worden gekocht.
Lees verder ( E ) Motie rond fusievoorstel Echteld Uchta

Jongerendebat weer succes.

jongerendebat 2
Het jaarlijkse jongerendebat in ons gemeentehuis was weer een doorslaand succes. Juryvoorzitter Vincent van Neerbos prees de debatvaardigheid van de leerlingen constateerde dat het heel dicht bij elkaar lag. Uiteindelijk ging het Pantarijn er voor de derde keer met de trofee vandoor en had ook nog de beste debater in haar midden.

Jongeren willen niet fuseren.
Een van de stellingen ging over een mogelijk fusie van onze gemeente met Buren en Tiel. Ondergetekende was van mening dat de jongeren wel voor zouden zijn maar moest vervolgens behoorlijk door het stof toen een grote meerderheid tegen stemde. Dit werd mij door debatleider Gert van Leeuwen ( SGP) nog eens fijntjes ingepeperd.

Stellingen.
Aan de hand van onderstaande stellingen werd gediscussieerd en aan het einde van het debat was dit de uitslag. Alle leerlingen stemden met hun telefoon.
o Vluchtelingen die zich misdragen moet je meteen naar land van herkomst terugsturen (telling discutabel: veel meer dan 55 voor, 55 tegen)
o Elke gemeente in Nederland moet vluchtelingen opnemen (30 voor, 49 tegen)
o De ondergrens voor alcoholgebruikers moet terug naar 16 jaar (50 voor, 32 tegen)
o Om drankmisbruik te voorkomen moet de gemeente tentfeesten verbieden (12 voor, 69 tegen)
o Rekentoets moet verplicht worden voor het behalen van een middelbare school diploma (31 voor, 51 tegen)
o Het reizen met het openbaar vervoer moet voor jongeren goedkoper worden (65 voor, 15 tegen)
o Elke gemeente moet verplicht een jongerenraad hebben (33 voor, 47 tegen)
o Neder-Betuwe moet fuseren met Buren en Tiel (25 voor, 54 tegen)
o Pepperspray moet een legaal verdedigingsmiddel worden (29 voor, 50 tegen)