Tagarchief: gemeenteraad

Burgemeester kan Raad geen geheimhouding opleggen.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. Niet de burgemeester maar de raad bepaald of er geheimhouding moet zijn. De Raad van State heeft dat besloten in Deventer . Een raadslid was het niet eens met de geheimhouding van financiële stukken over de bouw van een nieuw stadskantoor . Deventer moest zich van de hoogste bestuursrechter opnieuw over de zaak buigen, aangezien het college niet de bevoegde instantie was om een besluit te nemen. Volgens de rechter kan het college de raad voorleggen om bepaalde zaken geheim te houden. Als de gemeenteraad het daarmee eens is, moet dat in de eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. Alleen de gemeenteraad kan later de geheimhouding weer opheffen. Burgemeester en wethouders zijn niet bevoegd om dat af te dwingen. In ons geval is alleen de agendacommissie geïnformeerd en niet de hele raad, dus geheimhouding is op dit moment juridisch niet aan de orde.

Ton zet er een punt achter.

Ton verlaat de raad
Ton Schouten blijft bij zijn besluit en stopt als raadslid. Erg jammer en een aderlating voor onze fractie maar we respecteren zijn afwegingen. Wij willen het beeld wegnemen dat zijn afscheid in de raad een spontane actie was. Ton had al eerder zijn onvrede laten blijken en zich afgevraagd of hij nog wel verder wilde. In de raad van 30 oktober nemen wij afscheid van Ton en daarna zal Amy Mathijsen het stokje overnemen.