Tagarchief: gerard nieuwenhuis

Neder-Betuwe ‘levert’ twee heemraden

Gerard en Goos

Maandagavond werd Gerard Nieuwenhuis uit Kesteren benoemd tot heemraad* bij Waterschap Rivierenland. Het aantal heemraden dat afkomstig is uit de gemeente Neder-Betuwe komt deze bestuursperiode daarmee op twee te staan. Goos den Hartog (SGP/CU) uit Ochten was al heemraad en werd herkozen. Lees verder Neder-Betuwe ‘levert’ twee heemraden

PvdA toch in coalitie Waterschap Rivierenland

wsrl

Op 18 maart waren de waterschapsverkiezingen. Bij Waterschap Rivierenland zijn het CDA en de fractie Ongebouwd de grootste partijen geworden.

In de afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met alle partijen in het nieuwe algemeen bestuur. Na de eerste gespreksronde spraken 5 partijen de intentie uit om samen een dagelijks bestuur te vormen. Na beraad hebben deze 5 partijen in gezamenlijkheid besloten om toch niet samen verder te gaan. Vervolgens is de PvdA benaderd. Met de nieuwe coalitie van 5 partijen is overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord op hoofdlijnen en de portefeuilleverdeling. Een mooie erkenning voor de inzet en inbreng van de PvdA in de afgelopen periode. Het nieuwe DB wordt op 11 mei a.s. ’s avonds benoemd.

Waterschap Rivierenland krijgt nu een DB dat bestaat uit de partijen CDA, Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/CU en PvdA. Van de PvdA is Gerard Nieuwenhuis de boogde heemraad.