Tagarchief: gerard nieuwenhuis

Neder-Betuwe ‘levert’ twee heemraden

Gerard en Goos

Maandagavond werd Gerard Nieuwenhuis uit Kesteren benoemd tot heemraad* bij Waterschap Rivierenland. Het aantal heemraden dat afkomstig is uit de gemeente Neder-Betuwe komt deze bestuursperiode daarmee op twee te staan. Goos den Hartog (SGP/CU) uit Ochten was al heemraad en werd herkozen. Lees verder Neder-Betuwe ‘levert’ twee heemraden

PvdA toch in coalitie Waterschap Rivierenland

wsrl

Op 18 maart waren de waterschapsverkiezingen. Bij Waterschap Rivierenland zijn het CDA en de fractie Ongebouwd de grootste partijen geworden.

In de afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met alle partijen in het nieuwe algemeen bestuur. Na de eerste gespreksronde spraken 5 partijen de intentie uit om samen een dagelijks bestuur te vormen. Na beraad hebben deze 5 partijen in gezamenlijkheid besloten om toch niet samen verder te gaan. Vervolgens is de PvdA benaderd. Met de nieuwe coalitie van 5 partijen is overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord op hoofdlijnen en de portefeuilleverdeling. Een mooie erkenning voor de inzet en inbreng van de PvdA in de afgelopen periode. Het nieuwe DB wordt op 11 mei a.s. ’s avonds benoemd.

Waterschap Rivierenland krijgt nu een DB dat bestaat uit de partijen CDA, Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/CU en PvdA. Van de PvdA is Gerard Nieuwenhuis de boogde heemraad.

Bedankt voor uw stem!

Bedankt voor uw stem

Afgelopen woensdag waren de verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap. Het resultaat voor de staten viel tegen, maar voor het waterschap hebben we de 3 zetels die we hadden in het bestuur weten te behouden. Gezien het resultaat voor de staten is dat een heel mooi resultaat. Daarmee kunnen we als PvdA een rol blijven spelen in het bestuur van het waterschap.

Iedereen ontzettend bedankt voor het vertrouwen. Stevige dijken en droge voeten, maar ook een sociale aanpak zoals een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, daar zullen we ons voor blijven inzetten.

Gerard Nieuwenhuis (lijsttrekker PvdA, waterschap Rivierenland)

PvdA slingert op 7 maart door Rivierenland!

Gerard de 'bestuurder'
Gerard de ‘bestuurder’

Als opmaat naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen op 18 maart a.s. trekt de PvdA op 7 maart per bus met lokale, provinciale en landelijke politici in een slinger door Rivierenland. Van onze eigen gemeente wordt het dorp Ochten aangedaan. Onder het motto ‘politiek is het feest van de democratie’ laat ook het 10-persoons  dweilorkest ‘de Borrelnootjes’ van zich horen.  Tijdens elke stop is er volop gelegenheid om met onze bestuurders in gesprek te gaan. Het magazine ‘Ons Gelderland’ wordt daarbij uitgedeeld.

PvdA’ers Josan Meijers (gedeputeerde van de provincie Gelderland) en Yasemin Cegerek (lid van de Tweede Kamer) gaan in op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Gerard Nieuwenhuis legt uit waarom de verkiezingen er toe doen voor het waterschap.

Het complete programma is hieronder te bekijken:
Poster 7 maart