Tagarchief: gert van leeuwen

Gert test prijzen jongerendebat.

Gert en Jan jongerendebat madaille
Leerlingen van de VO scholen gaan aanstaande maandag 21 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis met elkaar in debat. Het debat wordt gepresenteerd door de raadsleden Gert van Leeuwen (SGP) en Jan Woldberg ( PvdA ) . Na de opening door Jan Woldberg en een korte toespraak door burgemeester Veerhoek gaan de jongeren met elkaar in debat aan de hand van prikkelende stellingen. Na de pauze stelt de jongerenraad zich voor en gaat men discussiëren over stellingen van de jongerenraad. De jury bestaat uit wethouder van Neerbos en raad en burgerraadsleden.

Misplaatste bezuiniging bestuurlijke vernieuwing.

Onder het motto “we moeten ook in ons eigen vlees snijden “ wilden SGP, CDA en VVD het totale bedrag van 2500 euro voor bestuurlijke vernieuwing schrappen. Zelfs burgemeester Kees Veerhoek , die niet zoveel heeft met bestuurlijke vernieuwing, reageerde verbaast en ik deelde zijn verbazing. Zie ons eens geweldig bezuinigen . Een misplaatste actie voor de bühne en een signaal dat je het liever bij het oude wilt houden terwijl we net voortvarend gestart zijn. Tijdens het debat werd wel duidelijk dat de indieners zich achter de oren krabden en mister bestuurlijke vernieuwing himself ,Gert van Leeuwen ( SGP ) moest toegeven dat dit geen gelukkige actie was. De motie werd ingetrokken.

8 oktober thema-avond over bezuinigingen.

Gespreksleiding
SGP , CDA en VVD hebben 2 juli j.l. via moties het college opdracht gegeven om op o.a. de terreinen van Welzijn ,sport en bibliotheekwerk forse bezuinigingen door te voeren. De raad zal op 5 november a.s. ,tijdens de Begrotingsraad, definitieve besluiten nemen. In de ( sociale ) media is al een discussie op gang gekomen die haar weerga in onze gemeente niet kent. Voor onze raad is het de derde keer dat raadsleden op een vernieuwende manier informatie vergaren. Tijdens deze avond krijgen organisaties en andere betrokkenen de gelegenheid hun gedachten en ideeën kenbaar te maken. Lees verder 8 oktober thema-avond over bezuinigingen.

Thema avond armoede: boeiend en aangrijpend

Gespreksleiding

Gisteren was de thema avond over armoede en sociaal economische gezondheidsverschillen gehouden bij de Kinderen van de voedselbank in Dodewaard. Het was tevens de tweede themabijeenkomst in de ‘nieuwe stijl’. Na een boeiende en aangrijpende presentatie van de Kinderen van de voedselbank ging de meer dan goedgevulde zaal, bestaande uit onder andere inwoners, (burger)raadsleden, wethouders, beleidsmedewerkers van de gemeente Neder-Betuwe, kerkbestuurders en leden van de Wmo-raad, met elkaar in debat aan de hand van zes prikkelende stellingen: Lees verder Thema avond armoede: boeiend en aangrijpend