Tagarchief: huurwoningen

Neder-Betuwe ‘betaalt’ schuld huurder

te huur

Inwoners die hun huur niet kunnen betalen hoeven niet direct hun huis uit in de gemeente Neder-Betuwe. De gemeente gaat samen met woningcorporatie SWB, in een tweejarige proef, de huur van deze wanbetalers betalen. Het concept van deze proef is dat de corporatie, gemeente en huurder ieder een derde van de huurschuld op zich nemen. Op jaarbasis worden in onze gemeente ca. 5 gezinnen uit huis gezet wegens wanbetaling van de huur (over meerdere maanden). De betalingsregeling geldt alleen voor schrijnende gevallen, waar vervolgens ook bepaalde voorwaarden aan gekoppeld worden.

S.W.B gaat voor levensloop bestendige woningen

Donderdag jl. werden onze raadsleden, onder het genot van een broodje, door de S.W.B bijgepraat. Nu de Woningcorporaties terug moeten naar de basistaken gaat men zich zich richten op de primaire verhuur aan mensen met een smalle beurs. Er is geen ruimte meer voor ontwikkelingen die buiten deze primaire taak vallen.
Lees verder S.W.B gaat voor levensloop bestendige woningen

Nieuwe wijk IJzendoorn !

We zijn blij dat een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd gaat worden, de bouw van 45 woningen in IJzendoorn is een stap dichterbij. Achter de Keizerstraat, verrijst een nieuwe, gevarieerde wijk met huur en koopwoningen , tweekappers en rijtjeswoningen in verschillende prijsklassen en er komt veel groen. Wederom een compliment aan onze bouwwethouder Hans Keuken die dit project heeft gerealiseerd.

Jan Woldberg

SWB onder druk !

Tijdens het vragenuurtje van de raad vroeg Ton Schouten aandacht voor de plannen van het kabinet om de taken en mogelijkheden van de woningcorporaties te beperken . Onze PvdA fractie is, met de regio, van mening dat het aan banden leggen van de corporaties , ernstige problemen in de realisatie van plannen en het oplossen van leefbaarheidsproblemen gaat veroorzaken. Wij hebben een sociale woningcorporatie en hun investeringen hard nodig om de veranderingen in het sociale domein vorm te geven. Wethouder Keuken deelt onze zorg en gaat dit aankaarten.

Jan Woldberg