Tagarchief: Jan Woldberg

Hoezo reces ?

FietsenEen recreatiekaart van Neder-Betuwe moet het toerisme in de gemeente een boost geven. Op de nieuwe recreatiekaart staan de plattegrond en de plekken waar je onder andere kunt slapen, fietsen en wandelen.
De recreatiekaart is te downloaden via de link: https://www.nederbetuwe.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsberichten/2016/Juli/Recreatiekaart_Neder_Betuwe gepresenteerd. Raadspioniers Van Leeuwen en Woldberg trekken er dit weekend, ondanks het reces op uit,om in het kader van bestuurlijke vernieuwing de routes zelf uit te proberen.

Gert test prijzen jongerendebat.

Gert en Jan jongerendebat madaille
Leerlingen van de VO scholen gaan aanstaande maandag 21 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis met elkaar in debat. Het debat wordt gepresenteerd door de raadsleden Gert van Leeuwen (SGP) en Jan Woldberg ( PvdA ) . Na de opening door Jan Woldberg en een korte toespraak door burgemeester Veerhoek gaan de jongeren met elkaar in debat aan de hand van prikkelende stellingen. Na de pauze stelt de jongerenraad zich voor en gaat men discussiëren over stellingen van de jongerenraad. De jury bestaat uit wethouder van Neerbos en raad en burgerraadsleden.

8 oktober thema-avond over bezuinigingen.

Gespreksleiding
SGP , CDA en VVD hebben 2 juli j.l. via moties het college opdracht gegeven om op o.a. de terreinen van Welzijn ,sport en bibliotheekwerk forse bezuinigingen door te voeren. De raad zal op 5 november a.s. ,tijdens de Begrotingsraad, definitieve besluiten nemen. In de ( sociale ) media is al een discussie op gang gekomen die haar weerga in onze gemeente niet kent. Voor onze raad is het de derde keer dat raadsleden op een vernieuwende manier informatie vergaren. Tijdens deze avond krijgen organisaties en andere betrokkenen de gelegenheid hun gedachten en ideeën kenbaar te maken. Lees verder 8 oktober thema-avond over bezuinigingen.

Gaat Jan Woldberg achter de geraniums?

GeraniumsVandaag heeft raadslid Jan Woldberg de bijzondere leeftijd van 65 jaar bereikt. Hoewel hij in de volksmond nu AOW’er is geworden moet hij nog drie maanden wachten voor het officieel zover is. Wie verwacht had dat Jan het wat rustiger aan zou gaan doen heeft het mis. Jan geeft aan zojuist zijn tweede pubertijd in te zijn gegaan en er nog niet aan moet denken om achter de geraniums te gaan zitten.

Jan, namens het bestuur van harte gefeliciteerd met je 65e verjaardag en nog vele gezonde jaren!