Tagarchief: Jongeren

Doe het vooral zelf.

Onder dit motto werd het raadsvoorstel ‘privatisering sportaccommodaties’ behandeld. Het gaat hier om een bezuinigingsvoorstel wat vorig jaar door de raad is aangenomen. Privatisering is het sleutelwoord en daarvoor is een duur extern bureau ingeschakeld die ons gaat vertellen wat wij moeten gaan doen. De praktijk leert dat zo’n bureau politiek wenselijke antwoorden geeft en dan zijn we heel veel geld verder en hadden het mogelijk ook wel zelf kunnen verzinnen. De moraal van dit verhaal is dat onze verenigingen hun stinkende best doen om de broek op te houden en daarbij moeten kunnen rekenen op de gemeente. De andere kant van het verhaal is zij gevangen zitten in hun eigen kleine wereldje en weinig oog hebben voor vernieuwingen en samenwerking . Bij het voetbal had men moeten kijken hoe talentvolle jongeren uit onze gemeente in een jeugdpool met professionele trainers kunnen worden klaargestoomd voor de diverse eerste elftallen. Helaas zit iedereen nog op zijn dorpskrent en gebeurt er niets. Verenigingen kom in beweging want anders vertrekken onze talenten dat is de dood in de pot.

Jongerendebat weer succes.

jongerendebat 2
Het jaarlijkse jongerendebat in ons gemeentehuis was weer een doorslaand succes. Juryvoorzitter Vincent van Neerbos prees de debatvaardigheid van de leerlingen constateerde dat het heel dicht bij elkaar lag. Uiteindelijk ging het Pantarijn er voor de derde keer met de trofee vandoor en had ook nog de beste debater in haar midden.

Jongeren willen niet fuseren.
Een van de stellingen ging over een mogelijk fusie van onze gemeente met Buren en Tiel. Ondergetekende was van mening dat de jongeren wel voor zouden zijn maar moest vervolgens behoorlijk door het stof toen een grote meerderheid tegen stemde. Dit werd mij door debatleider Gert van Leeuwen ( SGP) nog eens fijntjes ingepeperd.

Stellingen.
Aan de hand van onderstaande stellingen werd gediscussieerd en aan het einde van het debat was dit de uitslag. Alle leerlingen stemden met hun telefoon.
o Vluchtelingen die zich misdragen moet je meteen naar land van herkomst terugsturen (telling discutabel: veel meer dan 55 voor, 55 tegen)
o Elke gemeente in Nederland moet vluchtelingen opnemen (30 voor, 49 tegen)
o De ondergrens voor alcoholgebruikers moet terug naar 16 jaar (50 voor, 32 tegen)
o Om drankmisbruik te voorkomen moet de gemeente tentfeesten verbieden (12 voor, 69 tegen)
o Rekentoets moet verplicht worden voor het behalen van een middelbare school diploma (31 voor, 51 tegen)
o Het reizen met het openbaar vervoer moet voor jongeren goedkoper worden (65 voor, 15 tegen)
o Elke gemeente moet verplicht een jongerenraad hebben (33 voor, 47 tegen)
o Neder-Betuwe moet fuseren met Buren en Tiel (25 voor, 54 tegen)
o Pepperspray moet een legaal verdedigingsmiddel worden (29 voor, 50 tegen)