Tagarchief: Jongeren

Zuipketen zijn onvermijdelijk !?

zuipkeet
Morgen organiseert de PvdA vanaf 20.00 uur een discussieavond over leefbaarheid in het Nannenberghuis Dodewaard. Een van de thema’s is het jongerenbeleid. Gespreksleider Jan Woldberg zal de aanwezigen met prikkelende stellingen uitdagen om stelling te nemen. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te denken.

•De jeugdsoos is niet meer van deze tijd, jongeren regelen zelf een plek waar ze samenkomen bijvoorbeeld in z.g. zuipketen
•Er is voor jongeren is er in het weekend niets te doen, de gemeente moet een nachtbus naar Arnhem subsidiëren.

Algemene beschouwingen PvdA

De raadsvergadering van morgen markeert een belangrijke punt in de de geschiedenis van onze gemeente. Nog niet eerder werd het sociale domein zo getroffen door voorgenomen bezuinigingen. Omdat de financiële vooruitzichten er beter uitzien dan verwacht komt de PvdA in haar algemene beschouwingen met realistische alternatieven.

Algemene beschouwingen begroting 2016
Tijdens de begrotingsbehandeling staat de vraag ‘Wat willen we bereiken in 2016 en verder’ centraal. Het zal niemand zijn ontgaan dat er bij de kadernota 2016 door CDA, SGP en VVD via twee moties een bezuinigingsopdracht is gegeven aan het college . Deze bezuinigingen treffen voornamelijk het sociale domein. De maatschappelijke, juridische en financiële effecten van deze moties zijn in kaart gebracht en hieruit blijkt dat veel van de voorgenomen bezuinigingen onwenselijk zijn. De PvdA komt tot de conclusie dat onnodig hard wordt ingegrepen en legt daarom een aantal alternatieve moties
op tafel waarbij ook wij bezuinigingen niet uit de weg gaan. Lees verder Algemene beschouwingen PvdA