Tagarchief: kesteren

25 november Avond over Onderwijsvrijheid

In onze gemeente ontstaat een tweedeling door scherpe tegenstellingen tussen openbaar en met name het streng christelijk onderwijs. Dat willen we ter discussie stellen. Daarom organiseren we een thema avond.

De vrijheid van ouders een school te kiezen voor hun kind is in onze gemeente niet altijd even vanzelfsprekend. Het openbaar onderwijs in onze dorpen garandeert uiteraard voor elk kind het recht op onderwijs, maar de toegankelijkheid van het bijzonder onderwijs is in onze dorpen beperkt. In de wet staat dat bijzonder onderwijs kinderen mogen weigeren wanneer de ouders de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet erkennen. Maar wat houdt dat erkennen dan in? Een verklaring waarin ouders aangeven de grondslag van de school te respecteren zou voldoende moeten zijn. Dit is bij de gereformeerde scholen in onze gemeente niet het geval. Onze mening is dat weigeren op grond van ras, geloof en sekse niet gestoeld is op de Grondwet en dus discriminatie.
Lees verder 25 november Avond over Onderwijsvrijheid