Tagarchief: neder-betuwe

Zo kan het ook !

"Geven en nemen "

SGP wethouder Hans Keuken onthult in een interview met de Gelderlander te weten hoe het kan dat de SGP in Neder-Betuwe al jaren meeregeert zonder incidenten. Hans benadrukt dat hier een sfeer heerst van ‘doen’ en ‘geven en nemen’. Waar in gemeenten als Rhenen en Ede de SGP coalitie op stuk zijn gelopen , verloopt het regeren in Neder-Betuwe soepel. “Het gaat erom dat je elkaar wat gunt, meebeweegt met de ontwikkelingen. Bij de start van de samenwerking met de PvdA in 2002 is afgesproken: wat er al is, conserveren we, maar we stemmen als SGP niet voor nieuwe ontwikkelingen. Wel de Dodewaardse boys die op zondag voetballen, maar geen nieuwe dingen m.b.t. de zondagsrust .Er is ruimte voor een minderheidsstandpunt . Aan gemeenten waar het niet is gelukt : spiegel je aan de werkelijkheid. Neder-Betuwe bewijst dat het kan”.

Jan Woldberg

Voetbalclubs gaan praten over geweld ?

Gezamenlijke actie voetbalclubs ?
Op onze site ben ik behoorlijk van leer gegaan tegen de slappe houding van het bestuur van Kesteren i.v.m. het geweldsincident in Lienden. Voorzitter Jaap Klaasen nodigde mij vervolgens uit voor een gesprek. Dit gesprek hadden wij vandaag,  op de dag waar het hele amateurvoetbal stilstaat bij zinloos geweld. Het werd een bijzonder emotioneel en constructief gesprek waarbij de dilemma’s en de grenzen van de vrijwillige  bestuurder uitvoerig aan bod kwamen. Jaap wil het vertoonde geweld op geen enkele manier goed praten maar vindt het lastig om passende maatregelen te nemen. De club is niet gewend om met dit soort excessen om te gaan en heeft te maken met  z.g. “gerespecteerde leden “ ,Jaap heeft de indruk dat wat hij ook besluit het nooit goed zal zijn. Al pratende kwamen we op het idee dit dilemma voor te leggen aan alle voorzitters van de clubs uit de Neder Betuwe, en te kijken hoe er gezamenlijk een lijn kan worden getrokken. Jaap gaat dit idee uitwerken en ondergetekende heeft aangeboden om evt. onafhankelijk voorzitter te zijn.
Jan Woldberg

Wat vindt u?

Nieuw op www.pvdanederbetuwe.nl: Wat vindt u? Geef uw mening over actuele onderwerpen in de gemeente Neder-Betuwe.

Nu op ‘Wat vind u?’: De Beijer naar Dodewaard (?) en Jonginnederbetuwe Waardenloos (?).

Hoe denkt u over de eventuele komst van het bedrijf De Beijer uit Kekerdom naar Dodewaard? Er wordt gesproken over 400 vrachtwagenbewegingen per dag. Wat vindt u daarvan? Lees verder Wat vindt u?

Raad werkt aan visie

“Bezint eer ge begint” luidt het spreekwoord, en zodoende zaten we in Herberg De Engel raadsbreed  bij elkaar ons te bezinnen over wat we nu wel typisch een taak voor de gemeente vinden en wat niet. Dat moet uiteindelijk leiden tot bezonnen bezuinigen. Maar eerst moest er een visie op tafel . Een goed begin voor nieuwe politiek, begeleid door een handenwringend deskundige Hans die ons voorhield dat “alleen een kip zonder kop” geen visie heeft. Aan het eind van de dag betichtte dezelfde Hans ons van “blijmoedige nuchterheid”  en dat hielden we er dan gelijk maar in, in de  Neder-Betuwelijke visie op onze gemeentenaren. Lees verder Raad werkt aan visie