Tagarchief: omgevingsvisie

Politiek correcte antwoorden wethouder Keuken maar geen steek verder.

Tijdens het vragenuurtje voor de raad gingen Gonny den Hartog en ondergetekende in op de onvolledige antwoorden van het college m.b.t. vragen over Timmer en Vlastuin. Deze ondernemers wilden de bestemmingsplannen niet afwachten en gingen alvast aan de slag, in de wetenschap dat de gemeente toch niet zo nauw kijkt en met terugwerkende kracht voor de grote jongens alles wat krom is nog recht kan breien. Wat ons betreft een onverantwoorde oproep aan alle vrije jongens om los te gaan. Tijdens de raadsvergadering beklom wethouder Keuken de kansel en las voor uit de gemeente Bijbel waar het gaat om bestemmingsplannen en vergunningen. Een nietszeggend politiek correct verhaal maar geen antwoord op onze prangende vragen. Wordt vervolgd…

Het paradijs voorbij ?!

Het Paradijs voorbij.

Het was thema-avond en het ging over ruimtelijke rommeling en met een omgevingsvisie ,industrieterreinen in de gloria. Geen natuur, geen water, geen veiligheid. Nog steeds  pakken we de vruchten van de boom des levens zonder respect voor de schepping. Het paradijs voorbij, Adam en Eva zijn onder ons.  En de gemeenteraad?  Ergens onderaan de kantlijn. We mogen commentaar leveren als het klaar is. En wat dan? Afblazen? Ik hoor het burgerpappa al zegen: als we nu afblazen doen we niet meer mee….. Chantage van de democratie. Aan het eind mochten we getuige zijn van een gesprek aan de Keukentafel. Wethouder Hans en zijn neefje in een een-tweetje over ruimte voor intensieve veehouderij. Of we daar maar even staande de thema-avond wat richting aan wilden geven. Gelukkig hielden Thomas de Vree  en Martin van Veen de reformatorische rug recht. Geen publiekelijk gesjoemel buiten democratie van de raad om. Mannenbroeders naar het hart. PIET WIT