Tagarchief: ondernemers

Jurgen komt met een Lumineus idee.

André Dolsma
Gisteren was ik te gast bij een inspirerende ondernemersavond die werd gehouden bij Van Eck & Oosterink , communicatieregisseurs . Tijdens deze avond werden de ondernemers op een boeiende manier meegenomen in het nieuwe ondernemen en de ongekende mogelijkheden die men heeft om inspirerende ideeën buiten het geijkte banktraject de financieren. De mogelijkheden van microfinanciering en Crowdfinance kwamen uitvoerig aan de orde. In de nazit kwam de jonge ondernemer Jurgen van Neerbos met het idee om ondernemers van Neder Betuwe warm te maken voor een Neder Betuwe Crowdfinance , waarbij onze ondernemers met goede ideeën op weg worden geholpen. Deze manier van financieren is ook voor de investeerders interessant omdat een rendement van 7 % mogelijk is.

SGP maakt blauwdruk voor burgerparticipatie.

Dinsdagavond j.l organiseerde de SGP een bijeenkomst met de lokale ondernemers. Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij dit prima initiatief. Met een 50-tal ondernemers werd gedebatteerd over diverse stellingen. De meerderheid is van mening dat onze gemeente een goed ondernemersklimaat heeft.Maar er waren ook pijnpunten. Op het gebied van communicatie valt er nog veel te verbeteren. Maar men stak ook de hand in eigen boezem want op de stelling dat de ondernemers in Neder-Betuwe goed georganiseerd zijn, gaf het merendeel aan dat dit niet het geval is en het ontbreekt aan een gezamenlijke visie. Hulde voor dit SGP initiatief waarbij de politiek direct met de betrokkenen in gesprek gaat. Wat mij betreft een blauwdruk voor onze komende thema-avonden.

Top ondernemersavond, waar was de VVD ?

Ondernemend Neder Betuwe was vanavond in de Engel Dodewaard massaal opgekomen om te luisteren naar het ‘neoconservatieve’ gedachtegoed van de ‘pessoptimistische’ Arend Jan Boekestijn. Het werd een boeiend verhaal over de gevaren van het poetinisme en IS .Van dit verhaal werden links en rechts niet vrolijk maar gelukkig was er het stamppotbuffet

Arend Jan Boekestijn
Arend Jan Boekestijn
Bij dit buffet kon ik ontspannen met ondernemers de zinnen verzetten. Veel aan de weet gekomen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ABC en de voorgenomen winkelconcentraties. Al met al een nuttige avond. Jammer dat alleen SGP CDA en PvdA vertegenwoordigd waren.

Diversiteit aan werkgelegenheid

Bedrijven & Economie
Bedrijven zijn belangrijk: ze leveren werkgelegenheid en ze brengen ook levendigheid en reuring. Veel bedrijven hebben het echter in deze crisis moeilijk en wij vinden dat bedrijven die dreigen om te vallen een uitgestoken, helpende hand geboden moet worden, bijvoorbeeld door samen met hen een plan op te stellen. Het Werkgevers Adviespunt Rivierenland kan daarbij helpen, o.a. door met de ondernemer subsidiemogelijkheden te onderzoeken of te ondersteunen in personeelsbeleid. Lees verder Diversiteit aan werkgelegenheid