Tagarchief: Panterijn

Snap jij het nog ?

panterijn
Deze week liet het college in de pers weten dat de portefeuilles worden herverdeeld. Onderwijs gaat naar wethouder Keuken en Kees Veerhoek gaat zich op de valreep bezighouden met de bibliotheek en de nieuwbouw van de Pantarijn. Curieus want Kees staat op het punt om afscheid te nemen en dan is het niet gebruikelijk dat je nieuwe dossiers op je nek neemt. Ik weet dat je met een zetel in de raad niet veel te zeggen hebt, maar dat de VVD ( openbaar ) onderwijs zo maar heeft ingeleverd bevreemd mij. Bij mijn weten heeft wethouder Benschop even veel uren als Vincent van Neerbos , dus onderwijs er bij zou moeten kunnen.

Martin van Veen kan het niet laten.

Oud fractievoorzitter van de C.U Martin van Veen kan het niet laten. Martin vraagt zich in een schriftelijke vraag af waarom het college nu op de proppen komt met de locatie Broekdijk voor de vestiging van de Panterijn . Martin maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en is van mening dat de ligging te ver van de kern is en daarom ook minder aantrekkelijk om in de toekomst te fungeren als nieuwe dorpshuis voorziening met o.a. de bibliotheek. Mooi dat Martin nog steeds van zich laat horen en hij heeft wat mij betreft een punt.

Jongerenstage PvdA succes !

De jongere

alcoholvrije demo !

nstage van de PvdA met jongeren van al onze VO scholen was een groot succes . Onze jonge leden ,Niels Dirksen en Amy Mathijssen maakten de jongeren in begrijpelijke taal wegwijs in de wereld van politiek en de ambtenarij. Vervolgens  schoven de jongeren aan bij een voorlichting aan verenigingen over alcohol onder 18 jaar om daarna onze wethouders Vincent van Neerbos ( PvdA ) en Hans Keuken (SGP) het vuur aan de schenen te leggen. Na een heerlijke lunch werden de jongeren rondgeleid door ons nieuwe gemeentehuis en sloten af bij het jongerendebat. Maandag 3 maart a.s  sluit men de stage af met een beoordeling van de lijsttrekkers tijdens hun debat.

Jan Woldberg

Dorpshuis Kesteren gered ?

Een oproep om nieuwe bestuursleden de vinden was niet gelukt en daarom besloot het dorpshuis bestuur gisteren af te treden. Dit zou betekenen dat dit goed lopende dorpshuis voor Kesteren verloren zou gaan. Toen men zich dat realiseerde, werden alsnog zes mensen bereid gevonden om een interim bestuur te vormen.  De eerstvolgende ledenvergadering zal een nieuw bestuur kiezen ,wat zich meteen kan buigen over de unieke kans het dorpshuis te integreren in de nieuw te bouwen Panterijn.

Jan Woldberg.