Tagarchief: provincie

Zo kan het ook.

arriva
18 nov. stelde ik vragen over de gevolgen van de veranderende dienstregeling voor onze dorpen en vandaag kreeg ik al antwoord. Een groot compliment voor onze griffie en verkeersambtenaar Ari van der Staaij . Het lijkt of er een nieuwe wind waait door het gemeentehuis want in het verleden was het gebruikelijk dat wij , als raadsleden , te vaak en te lang moesten wachten op antwoord.
De antwoorden stellen mij echter niet gerust want het college laat weten dat Arriva en de provincie deze plannen hebben ontwikkeld zonder de Gemeenten er in te kennen. Het college is met ons van mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is en verzoekt de provincie niet akkoord te gaan voor er een goed alternatief pakket ligt. Onze gemeente gaat samen met Tiel een lobby voeren om deze voorbarige plannen van tafel te krijgen. Mogelijk een mooi begin van een innige samenwerking of samengaan met Tiel.

PvdA, CDA, VVD en D66 presenteren coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’

gelderland

Ruimte voor Gelderland’, dat is de titel van het coalitieakkoord dat ik namens de PvdA vandaag samen met de lijsttrekkers van VVD, CDA en D66 presenteerde aan de Commissaris van de Koning. Het is een akkoord op hoofdlijnen geworden, met gedeelde uitgangspunten en doelstellingen en met afgesproken kaders. Maar ook met ruimte voor dynamiek en voorstellen van ieder die het beste met onze provincie voorheeft. De coalitie wil ruimte bieden aan alle Gelderlanders: ruimte voor nieuwe initiatieven in dorpen en steden, ruimte aan bedrijven om te groeien en ruimte aan sectoren die te lang in de knel hebben gezeten. Lees verder PvdA, CDA, VVD en D66 presenteren coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’

We zitten niet te wachten op onderonsje van notabelen.

Stevig Debat
Stevig Debat

De raad van Tiel is stomverbaasd dat de regio voor veel geld een niet democratisch verkiezingsdebat heeft georganiseerd. Voor dit debat met Provinciale lijsttrekkers waren alleen wethouders ,burgemeesters en enkele vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs uitgenodigd. Een verkiezingsdebat zou voor inwoners moeten zijn, en ook de gemeenteraden zouden er bij betrokken moeten worden. Ik ben het volkomen eens met de Tielse raad dat dit weer een onderonsje is van notabelen. Het wordt tijd dat wij als regio gemeenteraden zelf de regie gaan nemen.

“Raadsleden hebben alleen nog maar een ceremoniële rol”

linten doorknippen
Dat is de conclusie van Walter Post in de Gelderlander. Vandaag spraken in Tiel fractievoorzitters en gedeputeerden van de provincie met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs etc. over de stand van de democratie in de regio. Raadsleden waren niet uitgenodigd. Een teken aan de wand want wij moeten nog even op onze beurt wachten nu burgemeesters en wethouders hebben besloten dat een andere vorm van samenwerking nodig is. Het afgelopen jaar hebben de raden aangegeven meer betrokken te willen worden bij de regio. Maar we komen op de koffie omdat de uitvoering in handen is van de vijf leden van het dagelijks bestuur Regio Rivierenland. Vier keer per jaar worden wij als raden bijgepraat en de regionale agendacommissie gaat nauwelijks een rol spelen. Ik ben benieuwd hoe onze vertegenwoordiger,Gert van Leeuwen ( SGP) , de eerste bijeenkomst heeft ervaren. Al met al dreigen de raden nog meer buiten spel te worden gezet en ik ben het met Walter eens dat het democratisch gehalte van de Regionale samenwerking nog wankeler is dan voorheen.