Tagarchief: sociaal domein

Algemene beschouwingen PvdA

De raadsvergadering van morgen markeert een belangrijke punt in de de geschiedenis van onze gemeente. Nog niet eerder werd het sociale domein zo getroffen door voorgenomen bezuinigingen. Omdat de financiële vooruitzichten er beter uitzien dan verwacht komt de PvdA in haar algemene beschouwingen met realistische alternatieven.

Algemene beschouwingen begroting 2016
Tijdens de begrotingsbehandeling staat de vraag ‘Wat willen we bereiken in 2016 en verder’ centraal. Het zal niemand zijn ontgaan dat er bij de kadernota 2016 door CDA, SGP en VVD via twee moties een bezuinigingsopdracht is gegeven aan het college . Deze bezuinigingen treffen voornamelijk het sociale domein. De maatschappelijke, juridische en financiële effecten van deze moties zijn in kaart gebracht en hieruit blijkt dat veel van de voorgenomen bezuinigingen onwenselijk zijn. De PvdA komt tot de conclusie dat onnodig hard wordt ingegrepen en legt daarom een aantal alternatieve moties
op tafel waarbij ook wij bezuinigingen niet uit de weg gaan. Lees verder Algemene beschouwingen PvdA

Ton Keuken geeft bieb reprimande.

ton keuken
Op de website van het CDA spreekt Ton Keuken schande over het gedrag van de manager van Bibliotheek Rivierenland. Hij citeert :’Zoals waarschijnlijk bekend, heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe in juni jl. besloten de subsidie aan de openbare bibliotheek in Neder-Betuwe stop te zetten’. In mijn ogen geen rare opmerking . Volgens Ton volkomen onjuist en het moet Ton van het hart dat met het voortdurend verstrekken van onjuiste informatie de inwoners op het verkeerde been worden gezet en roept de burger met zinvolle voorstellen te komen.
Beste Ton ik heb een voorstel : Steek het overschot van 4 ton van dit jaar wat in 2019 oploopt naar 1,5 miljoen in een sociale samenleving want ook jij hebt vorige week donderdag tijdens de thema-avond gehoord dat met de voorgenomen bezuinigingen op het sociale domein onze sociale infrastructuur met al haar vrijwilligers ten grave wordt gedragen.

Samen !

`Solidair is onze samenleving, zelfredzaam zijn onze burgers, ondersteunend is onze overheid`

Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk land in een rijk deel van de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. Nog steeds groeien te veel kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger de opleiding en het inkomen, des te beter de gezondheid. Lees verder Samen !