Tagarchief: sport

SGP, CDA & VVD bezuinigen vrolijk verder op verenigingsleven

bozebuurmanDe coalitie zet het beleid van verdere verschraling van het verenigingsleven onverminderd door. Eerder werd bekend dat de grote bezuiniging van 233.800 euro op sport van de baan was. Maar dat blijkt nu toch weer niet waar te zijn.  #Fakenews.  Nees (SGP), Herma (CDA) en consorten willen nog steeds tonnen bezuinigen op de sport in onze dorpen. De verenigingen moeten hier met hun vrijwilligers zelf 50.000 euro van ophoesten.  De rest gaat ten koste van onder andere de sportaccommodaties en het onderhoud hiervan. Lees verder SGP, CDA & VVD bezuinigen vrolijk verder op verenigingsleven

Doe het vooral zelf.

Onder dit motto werd het raadsvoorstel ‘privatisering sportaccommodaties’ behandeld. Het gaat hier om een bezuinigingsvoorstel wat vorig jaar door de raad is aangenomen. Privatisering is het sleutelwoord en daarvoor is een duur extern bureau ingeschakeld die ons gaat vertellen wat wij moeten gaan doen. De praktijk leert dat zo’n bureau politiek wenselijke antwoorden geeft en dan zijn we heel veel geld verder en hadden het mogelijk ook wel zelf kunnen verzinnen. De moraal van dit verhaal is dat onze verenigingen hun stinkende best doen om de broek op te houden en daarbij moeten kunnen rekenen op de gemeente. De andere kant van het verhaal is zij gevangen zitten in hun eigen kleine wereldje en weinig oog hebben voor vernieuwingen en samenwerking . Bij het voetbal had men moeten kijken hoe talentvolle jongeren uit onze gemeente in een jeugdpool met professionele trainers kunnen worden klaargestoomd voor de diverse eerste elftallen. Helaas zit iedereen nog op zijn dorpskrent en gebeurt er niets. Verenigingen kom in beweging want anders vertrekken onze talenten dat is de dood in de pot.

Algemene beschouwingen PvdA

De raadsvergadering van morgen markeert een belangrijke punt in de de geschiedenis van onze gemeente. Nog niet eerder werd het sociale domein zo getroffen door voorgenomen bezuinigingen. Omdat de financiële vooruitzichten er beter uitzien dan verwacht komt de PvdA in haar algemene beschouwingen met realistische alternatieven.

Algemene beschouwingen begroting 2016
Tijdens de begrotingsbehandeling staat de vraag ‘Wat willen we bereiken in 2016 en verder’ centraal. Het zal niemand zijn ontgaan dat er bij de kadernota 2016 door CDA, SGP en VVD via twee moties een bezuinigingsopdracht is gegeven aan het college . Deze bezuinigingen treffen voornamelijk het sociale domein. De maatschappelijke, juridische en financiële effecten van deze moties zijn in kaart gebracht en hieruit blijkt dat veel van de voorgenomen bezuinigingen onwenselijk zijn. De PvdA komt tot de conclusie dat onnodig hard wordt ingegrepen en legt daarom een aantal alternatieve moties
op tafel waarbij ook wij bezuinigingen niet uit de weg gaan. Lees verder Algemene beschouwingen PvdA

Gaan Kerken in Opheusden ook fuseren ?

kerk 2
Zaterdag j.l. werd ik gastvrij ontvangen in de nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente Opheusden . Bouwmeester Nees van Wolfswinkel leidde ons enthousiast rond in deze gigantische kerk ,waar niet op een cent is gekeken, en vertelde met vuur over akoestische wanden waar de dominee beter te horen is en de blauwe bankjes die zo mooi kleuren bij de neutrale kleur van de wanden. Al met al een imposant gebouw waar heel gereformeerd Neder Betuwe in zou kunnen . In de koffieruimte kwam ik in gesprek met kerkleden en ik vroeg hun hoe het kerkpoolen hun beviel en men was tevreden en zagen een kans om beide geloofsrichtingen weer bij elkaar te brengen. Al met al een mooie metafoor voor het voornemen van de SGP om de v.v Echteld gedwongen te laten fuseren.Het zou toch mooi zijn als de Ger. Gemeente in Nederland en de Ger gemeente Opheusden elkaar vinden en samen gebruik gaan maken van deze prachtige nieuwe kerk. We kunnen dan in het centrum van Opheusden een nieuw winkelhart of woningen gaan realiseren. Moraal van dit verhaal is dat je van alles kunt willen maar de betrokken moeten er klaar voor moeten zijn en de meerwaarde zien.