Tagarchief: swb

Ook huurders hebben recht op lastenverlaging

huisjeNu er financieel wat ruimte is in de begroting, stelt het college in de nieuwe kadernota voor om de OZB (Onroerend Zaakbelasting) in onze gemeente te verlagen. Huizenbezitters krijgen zo een paar procent terug van de belasting die zij over hun woning betalen. Ook voor huurders zijn de lasten de afgelopen jaren toegenomen. In de huur die zij betalen aan de woningstichting (SWB) is de OZB aan hen doorberekend.  En de SWB betaald dit weer aan de gemeente. De Partij van de Arbeid wil dat Lees verder Ook huurders hebben recht op lastenverlaging

Neder-Betuwe ‘betaalt’ schuld huurder

te huur

Inwoners die hun huur niet kunnen betalen hoeven niet direct hun huis uit in de gemeente Neder-Betuwe. De gemeente gaat samen met woningcorporatie SWB, in een tweejarige proef, de huur van deze wanbetalers betalen. Het concept van deze proef is dat de corporatie, gemeente en huurder ieder een derde van de huurschuld op zich nemen. Op jaarbasis worden in onze gemeente ca. 5 gezinnen uit huis gezet wegens wanbetaling van de huur (over meerdere maanden). De betalingsregeling geldt alleen voor schrijnende gevallen, waar vervolgens ook bepaalde voorwaarden aan gekoppeld worden.

Levendige Bewonersavond, wateroverlast Opheusden.

Bij een komst naar Opheusden heeft De LIDL passende maatregelen genomen.
Bij een komst naar Opheusden heeft De LIDL passende maatregelen genomen.

Vanavond waren getroffen bewoners van de smachtkamp en omliggende straten massaal naar het gemeentehuis gekomen om te horen wat gemeente en S.W.B van plan zijn. Het werd een levendige avond waar veel vragen werden gesteld en de bewoners onomwonden stevige kritiek leverden. Aan het eind van uitgebreide presentatie van het Bureau Boot werden maatregelen voorgesteld. Een pijp van 1,5 meter en een overloop naar een bassin in Herenland zou soelaas moeten bieden. De wethouder kondigde aan dat hij binnenkort met een voorstel naar de raad komt.

SWB bouwt huis van de toekomst.

De SWB gaat het Huis van de Toekomst bouwen in Neder Betuwe en Buren. Dit project is ontwikkeld met universiteiten en hogescholen. Het Huis heeft een begane grond, en verdiepingsvloeren, die elk een derde van de oppervlakte beslaan en op verschillende hoogtes worden gelegd. Het is nog niet bekend waar de huizen gaan komen, maar onze wethouder Hans Keuken is dolenthousiast. Dit initiatief sluit prima aan bij onze wens om meer flexibele en levensloopbestendige huurwoningen te realiseren.