Tagarchief: swb

Ook huurders hebben recht op lastenverlaging

huisjeNu er financieel wat ruimte is in de begroting, stelt het college in de nieuwe kadernota voor om de OZB (Onroerend Zaakbelasting) in onze gemeente te verlagen. Huizenbezitters krijgen zo een paar procent terug van de belasting die zij over hun woning betalen. Ook voor huurders zijn de lasten de afgelopen jaren toegenomen. In de huur die zij betalen aan de woningstichting (SWB) is de OZB aan hen doorberekend.  En de SWB betaald dit weer aan de gemeente. De Partij van de Arbeid wil dat Lees verder Ook huurders hebben recht op lastenverlaging

Neder-Betuwe ‘betaalt’ schuld huurder

te huur

Inwoners die hun huur niet kunnen betalen hoeven niet direct hun huis uit in de gemeente Neder-Betuwe. De gemeente gaat samen met woningcorporatie SWB, in een tweejarige proef, de huur van deze wanbetalers betalen. Het concept van deze proef is dat de corporatie, gemeente en huurder ieder een derde van de huurschuld op zich nemen. Op jaarbasis worden in onze gemeente ca. 5 gezinnen uit huis gezet wegens wanbetaling van de huur (over meerdere maanden). De betalingsregeling geldt alleen voor schrijnende gevallen, waar vervolgens ook bepaalde voorwaarden aan gekoppeld worden.