Tagarchief: swb

SWB onder druk !

Tijdens het vragenuurtje van de raad vroeg Ton Schouten aandacht voor de plannen van het kabinet om de taken en mogelijkheden van de woningcorporaties te beperken . Onze PvdA fractie is, met de regio, van mening dat het aan banden leggen van de corporaties , ernstige problemen in de realisatie van plannen en het oplossen van leefbaarheidsproblemen gaat veroorzaken. Wij hebben een sociale woningcorporatie en hun investeringen hard nodig om de veranderingen in het sociale domein vorm te geven. Wethouder Keuken deelt onze zorg en gaat dit aankaarten.

Jan Woldberg

SWB anticipeert !

De  woningmarkt zit muurvast. Dat geld ook voor de huurwoningen. Om ouderen over te halen om een kleinere woning te betrekken heeft de SWB een prima plan ontwikkeld. Ouderen die deze stap willen maken krijgen bij het betrekken van een seniorenwoning een huurkorting van 100 euro per maand . Ook worden zij begeleid bij de overgang naar de nieuwe woning. Wat de PvdA betreft een prima initiatief om de verkrampte ( huur ) woning markt in beweging te krijgen.

Jan Woldberg

Verwarring Oranje wijk !

onduidelijkheid blijft.

Wethouder Hans Keuken en voormalig manager wonen van de SWB Kok van der Weijden , stonden voor de rechter in Arnhem onder ede, lijnrecht tegenover elkaar. Deze zaak, die helderheid had moeten verschaffen, ontaarde in complete verwarring. Volgens de wethouder kreeg  een klankbordgroep inspraak in de plannen waarbij mogelijk niet alle woningen hoefden te worden gesloopt. In de beleving van Van der Weijden zou er alleen worden gesproken over de inrichting van het gebied na sloop.

Jan Woldberg