Tagarchief: Tiel

Lezers Gelderlander kruisen de degens over Bieb.

In de Gelderlander lees ik dat met een regionaal onderzoek de gemeenten laten onderzoeken of ze voor minder geld een keuzepakket bij de bibliotheek kunnen afnemen. Het kost elke gemeente 5000,00 euro .Tiel eist daarbij wel dat gemeenten niet tussendoor het convenant opzeggen. Die dreiging was er de afgelopen jaren. Buren en Druten zegden het contract op, Maasdriel en een meerderheid van onze raad wilden dat ook maar stelden het besluit uit. Dit bericht was weer aanleiding voor een discussie op de site van de Gelderlander, waarbij met name ene Peter met een onversneden VVD verhaal en een bezorgde burger als pleitbezorger van het huidige bibliotheek aanbod de degens kruisen. Wordt vervolgd.

College schiet met hagel.

schieten met hagel
Na jaren van navelstaren is tijdens een hei dag van de raad het signaal afgegeven dat Neder Betuwe moet samenwerken om te overleven. Het college slaat in haar enthousiasme echter volledig door. In plaats van de meest voor de hand liggende partners, waar we in de regio al mee samenwerken, te benaderen worden er ook weer aanzoeken gedaan over de Waal en over de Rijn. Door dit te doen worden we steeds meer de oude vrijster die wanhopig op zoek is naar een partner en uiteindelijk zielig , alleen en verlaten achter blijft . Deze actie is wat mij betreft kansloos. Laten we nu eerst kijken hoe we in de regio zaken kunnen doen want dan zijn we mogelijk klaar als ons een herindeling wordt opgedrongen.

Hulpkreet uit Tiel.

Geen fusie wel samenwerken
Toeval bestaat niet. Nu onze raad inclusief de SGP zonder restricties alle luiken naar de regio heeft opengezet brengt Tiel vandaag haar vuile was naar buiten. Deze “centrumgemeente” kan ambtelijk de broek niet meer ophouden. “Tiel heeft de een ton per jaar nodig voor inhuur en scholing “. Dit stelt wethouder Verspui in de Gelderlander van vandaag . “ Tiel heeft te weinig kwaliteit om de taken en gewenste ontwikkelingen uit te voeren”, stelt hij. “Het ziekteverzuim is hoog en er is geen geld om vervanging in te huren. Er is een vicieuze cirkel ontstaan van werkdruk, uitval en achterblijvende resultaten”. Waar heb ik dat verhaal eerder gehoord ? Jawel tijdens de brainstorm dag voor de raad die wij vorige week hebben gehouden. Ik heb al eerder gepleit voor een ambtelijke pool . Nu onze voltallige raad zich heeft uitgesproken zie ik geen belemmeringen om met Tiel en Buren tot een verregaande ambtelijke samenwerking te komen.

Opvallend eensgezind.

Heidag gemeente
Vandaag trok de gemeenteraad zich terug om te brainstormen over een visie op de toekomst. Na de turbulente raadsvergadering van vorige week werd in grote harmonie en in een prima sfeer naar de toekomst gekeken. Raad breed waren wij het er over eens dat de zelfstandige gemeente Neder Betuwe alle luiken open zet om samen met de regio ,zonder restricties en eigenbelang , op alle terreinen de samenwerking aan te gaan. Wij zijn van mening dat een krachtig samenwerkende regio Rivierenland de Haarlemmer olie kan zijn voor de opgaven waar de Gemeenten de komende tijd voor komen te staan. Er komt een werkgroep regio en in de agendacommissie zullen alle onderwerpen langs de Regionale meetlat worden gelegd. Ook willen wij het initiatief nemen om informeel en formeel de gezamenlijke onderwerpen op de kaart te krijgen. Wij denken hierbij aan gezamenlijke beeldvormende avonden en bijv. een politiek café.