Tagarchief: ton keuken

Ton Keuken ( CDA) wil tuinpolitie.

tuinpolitie 2
In een schriftelijke vraag aan het college maakt raadslid Ton Keuken ( CDA) zich druk over de verloedering van het straatbeeld en wijst hierbij naar het niet onderhouden van de voortuinen van sociale huurwoningen. Hij vraagt zich af of het college weet dat niet iedere sociale huurder zijn gras maait en het hegje knipt. Ton wil dat de S.W.B gaat optreden tegen de verloedering . Ton bedoel je hiermee dat mensen uit hun woning moeten worden gezet als het gras meer als drie kontjes hoog staat ? Ik ga mij , als sociale huurder, ernstig zorgen maken want mijn tuin gaat nooit door deze ballotagecommissie komen. Moet ik met pek en veren het dorp uit ? Met alle respect maar dit zijn Oostblokvoorstellen en gelukkig hebben we die tijd gehad.

Slaapverwekkende presentatie eindigt chaotisch.

slaapverwekkend 2
Tijdens de college informatieavond presenteerde de coördinator van de gemeente Buren, die ook voor Neder Betuwe de participatie voor haar rekening neemt de behaalde resultaten. Er werd een beeld geschetst hoe de doelgroep in onze gemeente is samengesteld en welke mogelijkheden tot participatie (maatschappelijk of op de arbeidsmarkt) er zijn. Het was weer een ouderwets slaapverwekkende vertoning waar de in beeld gebrachte cijfers ook nog een keer mondeling werden genoemd.
Het werd pas leuk toen er vragen mochten worden gesteld. De coördinator liet weten dat de contacten met de ondernemers in Buren soepel verliepen en dat ondernemend Neder Betuwe achter bleef . Ton Keuken ( CDA) als door een wesp gestoken greep zijn kans. Lees verder Slaapverwekkende presentatie eindigt chaotisch.

Dik Waasdorp (SGP) roomser dan de paus.

paus met gitaar
Het bericht over Koningsdag en DFS heeft de sociale media laten ontploffen en laten zien dat politiek niet alleen in de raadszaal plaats vind. De discussie word nu digitaal gevoerd en mooi om te zien dat ook SGP Gemeentebelangen en de VVD digitaal wakker zijn geworden. De SGP en CDA zijn bij monde van Dik Waasdorp en Ton Keuken van mening dat Facebookpagina Gemeente Neder-Betuwe van Evert de Bruine en ondergetekende via de PvdA site onjuiste informatie verspreiden .
Dik stelt , dat als DFS een feest wil houden, dat gewoon kan en dat het nieuwe coalitieakkoord zo goed in elkaar zit dat de oppositie de waarheid wel moet verdraaien . Volgens Dik , die roomser is dan de paus , gaat het alleen om handhaving. Geloof jij het zelf Dik ? Als nieuwkomer in de raad moet je even in de geschiedenis duiken en dan kom je elk jaar hetzelfde overlast verhaal richting D.F.S tegen. Woordvoerder was toen Gert van Leeuwen. Is het dan gek als dit verhaal opduikt in het nieuwe regeerakkoord bij ons alle bellen gaan rinkelen. Ton Keuken verwijt mij goedkoop stemming maken en te roeptoeteren . Ton ik heb het over leefbaarheid in onze dorpen waarbij vrijwilligers afhaken bij overdreven regelgeving en sponsoren kopschuw worden omdat zij ook hun reformatorische klanten te vriend willen houden. Mooi dat er een gesprek komt tussen D.F.S en Oranjevereniging en wie weet is Frans Duijts dit jaar toch nog te bewonderen op het koningsfeest.