Tagarchief: veerhoek

Veerhoek “Ik ben natuurlijk een heel ongewone bestuurder “

veerhoek bestuurderDeze typische Veerhoek uitspraak teken ik op uit een artikel in Gelderlander over de nieuwbouw Pantarijn. Veerhoek nam het project over van Vincent van Neerbos . Dit pand hoeft niet luxe maar moet functioneel zijn . Veerhoek : “Nu pas het besluit , dat is niet snel te noemen”. Beste Kees, hoe zou dat nou komen ? Jij bent natuurlijk een heel ongewone bestuurder die nu dit project met stoom en kokend water tot stand heeft gebracht. In het plan mis ik de Havo top die blijkbaar onder druk van andere scholen is geschrapt. Onvoorstelbaar want hier hebben wij de kans om naast het van Lodenstein college in onze gemeente een volwaardige openbare VO voorziening te realiseren. Dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd blijkt ook uit de schriftelijke vragen van het CDA . Tijdens de raad van 9 maart spreken wij ons uit over deze zaak en het beloofd weer een heet avondje te worden.

Cees Veerhoek wil laanboom etalage

Werkgroep onderhoud groen
In maart bespreekt de raad het Groenbeleidsplan. Onze gemeente moet volgens het college met de SGP voorop een betere groenstructuur krijgen. „Wat we nu hebben is geen goede etalage voor Neder-Betuwe als laanboomcentrum van Europa”, zegt burgemeester Cees Veerhoek in de Gelderlander van 18 januari . Hoezo goede etalage van de boomsector ? In eerdere bijdragen op onze site heb ik aangedrongen op eigen initiatief van de sector die er belang bij moet hebben om onze gemeente te vergroenen . Wij gaan ons toch ook niet bemoeien met de etalages van plaatselijke ondernemers. Dus wat mij betreft vergroening prima maar wel betaald door de boomkweeksector en dan ook de eigen etalage onderhouden want dan kunnen we het gemeenschapsgeld gaan steken in de echte leefbaarheid in onze gemeente.

Probleem afgetikt.

kees-met-hamer
Het college had met een aangetekende brief geëist dat ondergetekende excuses moest aanbieden voor de manier van vraagstelling tijdens de gemeenteraadsvergadering over de asbestkwestie Waalwaard. Ik moest dat ook kenbaar maken aan de lokale media en het SGP nieuws. Zo niet dan zou er een onwerkbare situatie ontstaan. Ondergetekende was zich van geen kwaad bewust en weigerde excuses aan te bieden. Deze zaak kwam uitgebreid in de pers en de discussie liep hoog op. Op oudejaarsdag zijn de scherpe kantjes er van af gehaald. Het college geeft toe dat de aangetekende brief te stellig was en op een belangrijk punt beter had moeten worden toegelicht. Lees verder Probleem afgetikt.

Snap jij het nog ?

panterijn
Deze week liet het college in de pers weten dat de portefeuilles worden herverdeeld. Onderwijs gaat naar wethouder Keuken en Kees Veerhoek gaat zich op de valreep bezighouden met de bibliotheek en de nieuwbouw van de Pantarijn. Curieus want Kees staat op het punt om afscheid te nemen en dan is het niet gebruikelijk dat je nieuwe dossiers op je nek neemt. Ik weet dat je met een zetel in de raad niet veel te zeggen hebt, maar dat de VVD ( openbaar ) onderwijs zo maar heeft ingeleverd bevreemd mij. Bij mijn weten heeft wethouder Benschop even veel uren als Vincent van Neerbos , dus onderwijs er bij zou moeten kunnen.