Tagarchief: vincent van neerbos

Vincent kandidaat voorzitter gewestelijk PvdA bestuur

IMG_3856Ons gewestelijk PvdA bestuur in Gelderland is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op 30 september zal er tijdens de Algemene Ledenvergadering in Tiel een keuze worden gemaakt en Vincent is kandidaat!

In zijn motivatie schrijft hij: ‘Mijn naam is Vincent van Neerbos (36) en ik ben vanaf mijn 17e actief lid van de Partij van de Arbeid. Eerst als belangstellend bezoeker van de fractievergaderingen in de voormalige gemeente Dodewaard.  Vanaf 2002 tot 2010 als gemeenteraadslid in de (heringedeelde) gemeente Neder-Betuwe. En vanaf 2010 tot eind 2016 als wethouder Sociaal Domein, namens de PvdA in diezelfde gemeente. In die jaren heb ik een ontwikkeling door mogen maken en werk mogen doen, waarvoor ik de inwoners en de partij erg dankbaar ben. Lees verder Vincent kandidaat voorzitter gewestelijk PvdA bestuur

Snap jij het nog ?

panterijn
Deze week liet het college in de pers weten dat de portefeuilles worden herverdeeld. Onderwijs gaat naar wethouder Keuken en Kees Veerhoek gaat zich op de valreep bezighouden met de bibliotheek en de nieuwbouw van de Pantarijn. Curieus want Kees staat op het punt om afscheid te nemen en dan is het niet gebruikelijk dat je nieuwe dossiers op je nek neemt. Ik weet dat je met een zetel in de raad niet veel te zeggen hebt, maar dat de VVD ( openbaar ) onderwijs zo maar heeft ingeleverd bevreemd mij. Bij mijn weten heeft wethouder Benschop even veel uren als Vincent van Neerbos , dus onderwijs er bij zou moeten kunnen.

Staande ovatie voor Vincent.

afscheid-vincent
Gisteren heeft Vincent van Neerbos met een langdurige staande ovatie het afscheid gekregen wat hij verdient. Met name de warme woorden van de mensen in het veld en van zijn eigen afdeling moeten hem goed hebben gedaan. Mij is vooral het hartverwarmende verhaal van het bestuurslid van de GGD bijgebleven. Gezien het grote aantal wethouders en burgemeesters was te zien dat Vincent ook een graag geziene gast was in de Regio . Ook de meeste raadsleden waren vertegenwoordig . Een SGP raadslid vertelde mij zich wat ongemakkelijk te voelen in deze situatie. Als laatste spreekster liet onze fractievoorzitter Gonny de Hartog een emotioneel en persoonlijk verhaal horen. De moraal van haar verhaal : “ “Enorme waardering voor je geweldige werk en we nemen nu wel afscheid van jou als wethouder maar gaan elkaar nog heel vaak tegen komen”.

Waarom de PvdA breekt met de coalitie .

Na de herindeling( 2002) besloot de PvdA dat het meedoen van de SGP ,uit het oogpunt van een evenwichtige samenleving en het tegengaan van polarisatie , een goede keuze was. Dit heeft tot en met de vorige raadsperiode goed gewerkt. SGP en PvdA werden maart 2014 door de Gelderlander beiden beloond met een rapportcijfer van 7,5 Gelderlander : “ In Neder-Betuwe weten de raadsleden het algemeen belang te stellen boven hun eigen politieke belang. En dat is zeer te prijzen.“ De grote vraag is of de raad, ook als mogelijk de machtsverhoudingen veranderen, die rust weet te handhaven”.
En daar is het nu precies waar het mis ging . Na de verkiezingsoverwinning ligt de SGP op ramkoers, zonder zich te realiseren dat men hiermee de polarisatie in onze gemeente aanwakkert.
De haviken grepen hun kans in hun streven om onze gemeente in een nog grotere reformatorische enclave uit te bouwen, geen rekening houdend met andersdenkenden.

De boekhouders speelden te pas en te onpas de machtskaart , zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevolgen. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 . Met steun van de VVD werd een weg van draconische bezuinigingen ingeslagen op sportaccommodaties, ouderen-en jongerenwerk, peuterspeelzalen en de openbare bibliotheek. Deze bezuinigingen wilden en willen wij niet voor onze rekening nemen. Ook het openlijk in twijfel trekken van de voorwaarden die door gemeenten in de regio zijn gesteld met betrekking tot het regionale onderzoek op het bibliotheekwerk in rivierenland, is volgens de PvdA een brevet van onvermogen van de SGP en het CDA . Dit laat zien dat regionale samenwerking alleen met de mond wordt beleden. Daarbij maken zij zich er niet geloofwaardiger op in de regio.
Saillant detail is dat meerdere keren de PvdA niet werd uitgenodigd bij een coalitieoverleg. Hieruit blijkt dat de SGP en hun slippendrager het CDA zich bijzonder onbetrouwbaar hebben getoond naar ons als coalitiepartner.

Triest dat de rekening terecht komt bij onze verenigingen en maatschappelijke partners in het sociale domein en de inwoners de dupe worden. Wij vinden het niet te verkopen dat , ondanks de gezonde financiële positie van onze gemeente, men nog steeds voornemens is zwaar te bezuinigen. De PvdA is van mening dat deze bezuinigingsvoorstellen de leefbaarheid in de kernen onnodig aantasten terwijl er in de begroting van 2017 voldoende financiële ruimte is om deze besluiten te heroverwegen. De SGP en het CDA zijn dit vooralsnog niet van plan. Voor ons reden om, met pijn in ons hart , een punt te zetten achter de samenwerking en uit de coalitie te stappen.