Tagarchief: wijkmanagement

Het moet niet gekker worden.

In het Neder Betuwe magazine staat een wervend artikel over nut en noodzaak van de huizen van het dorp. Een prima initiatief om onze hele gemeenschap te betrekken. Maar vervolgens zakt mijn broek af als ik lees dat in Opheusden bewust wordt gekozen voor meer locaties, omdat elke ruimte weer een andere groep aanspreekt. Lees, een eigen ruimte voor de Reformatorische gemeenschap. Lees verder Het moet niet gekker worden.

Dorpstafels gaan budget verdelen !

De aanbeveling van de PvdA om budgetten voor de dorpstafels effectiever en gerichter in te zetten is door het college overgenomen. De dorpstafels krijgen een basisbudget  van een paar duizend euro. In de praktijk is gebleken dat men niet altijd een bestemming weet voor de subsidie. Om de meest aansprekende  initiatieven een kans te geven gaan de dorpstafels met elkaar overleggen welke ideeën worden gehonoreerd.

Jan Woldberg

Dorpsschouw geen polonaise van ambtenaren en politiek!

De voltallige Raad is positief kritisch over wijkmanagement en ziet de mogelijkheden, mits het niet een statisch gemeentelijk instrument gaat worden. De ambtenaar op afstand en puur om te faciliteren  en niet als trekker van een dorpstafel.  De dorpsschouw moet niet de polonaise van ambtenaren en politiek blijven. De PvdA heeft gepleit voor het actief benaderen van verenigingen en bedrijfsleven. Na afloop van de vergadering kon de wijkmanager mij vertellen dat onze suggestie zal worden meegenomen. Geluidsfragment 20  :

http://nederbetuwe.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/26-mei/19:30

Preken voor eigen parochie in Opheusden!

preken voor eigen parochie

Vandaag trok een stoet van ambtenaren wethouders raadsleden politie en een enkele  burger door Opheusden voor de Dorpsschouw. Op zich een aardig initiatief maar waar zijn de inwoners ? Het was toch vooral de bedoeling de burger te betrekken ,maar dit komt  op deze manier niet van de grond. Het is preken voor eigen parochie.  Onderweg werd ik aangesproken door verontruste burgers die zich af vroegen wat al die politie in hun buurt betekende. Men was niet op de hoogte van dit initiatief.  Willen we echte burgerparticipatie dan zullen we uit een ander vaatje moeten tappen.