Tagarchief: willie van tuil

In gesprek met Tweede Kamerlid John Kerstens

DSC00838

Vrijdagmiddag hadden ondergetekende en Dirk van Zetten om 16.30 uur een afspraak met John Kerstens bij Buiten Sporig in Tiel. Onderwerp van gesprek was communicatie. Politici moeten naar mijn mening meer met de mensen in gesprek gaan, waardoor politieke partijen en burgers gezamenlijk tot nieuwe inzichten kunnen komen. Zo leren we samen welke problemen zich aandienen en hoe we deze het beste kunnen oplossen. Je hebt in de partij mensen nodig met verschillende opleidingsachtergronden. Als je hen verbindt met de politiek, gaan we naar een samenleving waarin iedereen meetelt.

Ons gesprek ging verder over de problemen van de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar. We hebben over het AOW-gat gesproken en wat dat voor veel mensen voor problemen met zich meebrengt. John Kerstens heeft de boodschap meegenomen naar Den Haag en zal deze vandaag bespreken in de fractie.

Het ombudsteam blijft actief!

Willie van Tuil

Ledenraad 31 mei te Utrecht

Tweede KamerZondag zijn ondergetekende en Dirk van Zetten naar Utrecht afgereisd om onze afdeling te vertegenwoordigen op de ledenraad zoals dat gaat bij een democratische partij. De agenda stond in het teken van integratie en binding. De leden vonden dat de integratie  van fundamentalistische gemeenschappen op gespannen voet staan met de open verdraagzame principes van de Nederlandse rechtstaat en samenleving. De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt, dat stond deze middag centraal.  Nederlanders van buitenlandse afkomst en jongere en oudere werkelozen moeten begeleid worden tijdens hun intreden op de arbeidsmarkt.  Dit is een moeilijke opgave. Hoe kun je werkeloosheid oplossen met een  toenemende mechanisering en automatisering? Alleen door herverdeling van het beschikbare werk zal werkeloosheid oplossen en daarmee ook de discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook opleiding van ambachtelijke werkzaamheden moet meer aandacht krijgen. Het terugkomen van de ambachtsschool heeft  volgens onze leden prioriteit nodig.

Het bestuur pleitte verder voor afschaffing van de moties, deze waren te tijdrovend voor een ledenvergadering. Het is beter om rechtstreeks contact op te nemen met de leden van de Tweede Kamer. Met luid applaus werd dit ondersteund.

Na een toespraak van Diederik Samsom en het zingen van de internationale, zijn we weer tevreden huiswaarts gekeerd.

Willie van Tuil